België heeft ‘verontrustend’ veel advocaten

De laatste 25 jaar is het aantal advocaten in België bijna verdubbeld, tot meer dan 15 advocaten per 10.000 inwoners. Dat is bijna twee keer zo veel als in onze buurlanden, zegt advocaat Jan Dyck maandag in Het Nieuwsblad.

Dyck, die ook zetelt in de Antwerpse tuchtraad voor advocaten, is heel bezorgd over deze ‘advocatenexplosie’. “Er zijn in ons land meer dan 15 advocaten per 10.000 inwoners. Dat is dubbel zo veel als in Frankrijk. En beduidend meer dan in Nederland. Natuurlijk moeten we ons daar vragen bij stellen.” Hij baseert zich op de recentste advocatenbarometer.

Het teveel aan advocaten zorgt volgens Dyck voor een moordende strijd om cliënteel. “Onder strafpleiters is het bijvoorbeeld een strijd tussen leven en dood om interessante cliënten af te snoepen. Bovendien wordt ook aan abnormaal lage erelonen gewerkt. Dertig procent van de advocatuur schurkt aan tegen de armoedegrens met een alleenstaand inkomen van minder dan 1.000 euro per maand.”

Dyck ziet twee redenen voor de “verontrustende advocatengroei”, “twee poorten die openstaan”. Ten eerste is er de “diplomafabriek van de universiteiten”. Jaarlijks studeren er bijna 2.200 studenten af in de Rechten.

Ten tweede zouden de stages te makkelijk zijn. “Wie advocaat wil worden, moet daarna een driejarige stage bij de balie lopen en een examen afleggen. Maar dat is een lachertje”, zegt Dyck. “Je moet tegenwoordig al je vader en je moeder vermoord hebben om niet aan de balie binnen te geraken.” En dat heeft kwalijke gevolgen, zegt de advocaat. “Ik durf gerust te stellen dat er heel wat advocaten rondlopen die niet aan de vereisten voldoen.”

Dyck pleit voor een beperking van het aantal studenten Rechten en voor moeilijkere stages.

Bron » De Standaard