Advocaten: “Eens bij het parket, altijd bij het parket”

De Orde van Vlaamse balies wil dat mensen die bij het parket werken, in de toekomst geen zetelend rechter kunnen worden. Wie bij het parket werkt, moet daar blijven werken. Parketmagistraten mogen ook niet meer gedetacheerd worden naar ministeriële kabinetten. Dat schrijft de Orde in een memorandum aan alle parlementsleden en aan de toekomstige formateur.

De advocaten willen verder meer rechten voor verdachten, ze willen dat alle beroepsmogelijkheden en rechten die nu al bestaan in de 10% strafzaken bij een onderzoeksrechter worden veralgemeend naar alle andere strafzaken. Ze willen ook minder voorlopige hechtenissen, meer mogelijkheden voor de advocatuur om er achter te komen wie een politie-infiltrant in de georganiseerde misdaad was.

De advocaten willen niet dat de inlichtingen die de staatsveiligheid inzamelt in dossiers over terrorisme of de georganiseerde misdaad worden gebruikt in strafzaken tegen de betrokkenen. Ze willen voorts dat een advocaat aanwezig is bij het eerste verhoor van een verdachte. De Orde pleit ook voor meer rechten voor asielzoekers en illegalen.

De beroepsmogelijkheden tegen een afgewezen verzoek moeten op meerdere vlakken worden uitgebreid, er moet een bureau komen waar je gratis de vertalingen van allerlei documenten kan vragen en de asielzoeker moet tijdens de procedure van taal kunnen veranderen. (Er zijn grote verschillen in rechtspraak tussen de Nederlandstalige en de Franstalige kamers).

Alle taksen en heffingen op bepaalde procedures moeten worden afgeschaft net als boetes voor mensen die onterecht procederen. Over de rechten van slachtoffers vermeldt het memorandum niets.

Bron » Gazet van Antwerpen