Bende van Nijvel: CD&V wil voorstel spijtoptanten opnieuw op tafel

Nu het parket zich volop richt op de rol van de Rijkswacht en Groep Diane in het dossier van de Bende van Nijvel, wil CD&V het voorstel voor spijtoptanten opnieuw op tafel leggen. Ook SP.A vindt de tijd gekomen om een regeling voor spijtoptanten uit te werken. ‘Op die manier kan de waarheid in de toekomst gemakkelijker aan het licht komen’, zegt CD&V-kamerlid Servais Verherstraeten.

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel zit opnieuw in een stroomversnelling nu de puzzelstukken over Christaan Bonkoffsky, de zogenaamde ‘Reus’ van de Bende van Nijvel, in elkaar lijken te vallen. Bonkoffsky was tevens lid van de rijkswacht en Groep Diane, de elite-eenheid van de rijkswacht die na de aanslag tijdens de Olympische Spelen van 1972 werd opgericht. Het parket richt nu haar pijlen op de eventuele betrokkenheid van andere leden van de rijkswacht of groep Diane.

Volgens criminoloog Paul Bonsaers is het nu vooral van cruciaal belang om hen aan het praten te krijgen. ‘Hoewel alles erop wijst dat Bonkoffsky inderdaad de “Reus” is, weten we maar amper iets over de relatie die hij met de andere rijkswachters of leden van de voormalige Groep Diane onderhield. Waren zij bij de overvallen betrokken of knepen ze een oogje toe? Men moet hen er in ieder geval proberen te overtuigen dat praten met de onderzoekers niet gelijkstaat aan verraad plegen. Meewerken aan een onderzoek hoeft niet noodzakelijk een schaduw te werpen op de organisatie waar ze deel van hebben uitgemaakt’, aldus Bonsaers.

Om onder meer het omerta binnen de Rijkswacht en Groep Diane te doorbreken acht Servais Verherstraeten (CD&V) de tijd gekomen voor een regeling voor spijtoptanten. ‘Zowel de publieke opinie als de slachtoffers hebben recht op de waarheid. Met een nieuwe regeling voor spijtoptanten kunnen we de weg naar de waarheid plaveien. Dat geldt overigens niet enkel voor dit dossier’, aldus het kamerlid. De onderzoeksrechters proberen intussen alle voormalige collega’s van Bonkoffsky in Groep Diane te contacteren.

Het is niet de eerste keer dat de partij met een gelijkaardig idee op de proppen komt. Vorig jaar in maart stelde kamerlid Raf Terwingen (CD&V) al een regeling voor die spijtoptanten moest aanzetten om bruikbare informatie aan het gerecht te geven. ‘Sommige criminelen willen wel met bruikbare informatie naar buiten treden, maar durven dat uiteindelijk niet omdat ze dan zelf vervolging riskeren’, zei hij toen. De timing van het voorstel kwam echter ongelukkig, aangezien twee weken later de terroristische aanslagen in Zaventem en Maalbeek plaatsvonden.

Het voorstel is echter geen gratuite vrijgeleide voor spijtoptanten. ‘De regeling blijft een uitzonderlijke gunst, een laatste redmiddel. Informatie die de verdachte in kwestie verschaft moet natuurlijk in verhouding staan met het misdrijf dat hij pleegde’, zei Terwingen.

Verherstraeten, die zelf ook in de laatste onderzoekscommissie naar de Bende van Nijvel zetelde, ziet in de recentelijke onthullingen over de ‘Reus’ een nieuwe kans om te onderzoeken wat er meer dan dertig jaar geleden écht is gebeurd. ‘We moeten nu bekijken op welke manier en hoeveel manschappen er nodig zijn om deze nieuwe piste grondig te onderzoeken. De procureurs-generaal moeten bepalen op welke manier dat moet gebeuren’, zegt Verherstraeten.

Ook SP.A is alvast voorstander voor een regeling voor spijtoptanten. ‘Al in november 2016 stelden onderzoekers de vraag om een regeling voor spijtoptanten uit te werken”, zegt Kamerlid en lid van de commissie Justitie Annick Lambrecht. ‘Er is geen reden om nog langer te wachten nu er nieuwe ontwikkelingen zijn in het dossier van de Bende van Nijvel. De huidige omstandigheden nopen dat het parlement zijn volledige medewerking verleent om zich de volgende dagen grondig te buigen over het wetsontwerp dat het wettelijk kader invoert voor de spijtoptanten’, klinkt het.

‘Er leven wellicht nog mensen die nog belangrijke informatie hebben en zij kunnen nuttige tips voor het onderzoek leveren. Enkel mensen die op een of andere manier betrokken waren bij de feiten, kunnen nuttige tips geven’, aldus Lambrecht.

Bron » Knack