Onderzoeksteam naar de Bende van Nijvel breidt uit met negen speurders

Het federaal parket versterkt het onderzoek naar de Bende Van Nijvel. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag gezegd in de Kamer. De cel die zich bezighoudt met het onderzoek wordt aangevuld met vijf extra speurders van de gerechtelijke federale politie, alsook vier speurders van het Comité P. Voorts zal er worden samengewerkt met het federaal parket, dat onder meer zal worden ingeschakeld als centraal aanspreekpunt voor de slachtoffers.

Justitieminister Geens bracht in de commissie verslag uit van zijn ontmoeting met het College van procureurs-generaal maandag over het dossier van de Bende van Nijvel. Na dat overleg bevestigt Geens dat het team dat onderzoek doet naar de Bende van Nijvel, wordt uitgebreid. Het onderzoeksteam van vijf speurders krijgt er vijf onderzoekers bij van de federale gerechtelijke politie. Voorts komen er vier speurders bij van het Comité P, het comité dat toezicht houdt op de politiediensten.

Slachtoffers

Ook zal de hulp ingeschakeld worden van het federaal parket. Dat parket heeft sinds zijn oprichting in 2002 een pak ervaring opgebouwd met onder meer onderzoeksstrategieën en bijzondere opsporingstechnieken, maar ook rond slachtofferhulp. Bedoeling is dat het federaal parket in het Bende-dossier zal optreden als centraal aanmeldings- en aansprekingspunt zoals ook gebeurde na de terreuraanslagen van 2016.

Voorts kondigde hij aan dat er op 6 december een nieuwe vergadering komt voor de slachtoffers en nabestaanden van de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Ook Geens zelf zal die vergadering bijwonen. De CD&V-minister benadrukt dat er daarbij zal voorzien worden in simultaanvertaling, iets wat in het verleden al eens durfde mis te lopen. Bedoeling is ook dat soort vergaderingen met de slachtoffers “geregeld” te herhalen.

Dossier overhevelen naar Vlaanderen?

Geens herhaalde ook dat de beslissing om het onderzoek naar de Bende van Nijvel te concentreren in Charleroi een “exclusieve bevoegdheid” en beslissing is geweest van de gerechtelijke macht. Het dossier opnieuw overhevelen naar Vlaanderen, bijvoorbeeld naar Dendermonde, lijkt dus niet aan de orde. Geens benadrukt daarbij vooral de beslissing om het huidige onderzoeksteam te versterken.

Doorlichting?

Verder noemt de minister een eventuele doorlichting van de magistratuur en de politie door de Hoge Raad voor de Justitie “niet aan de orde”. “Er zijn geen aanwijzingen dat de magistratuur of de gerechtelijke politie op dit moment niet goed zouden functioneren”, aldus Geens.

Ook het ondervragen van speurders of betrokken magistraten in de commissie Justitie van de Kamer lijkt Geens geen goed idee. “Het ondervragen van speurders en magistraten in de commissie is mijn inziens niet aan de orde en zou het onderzoek, feitelijk, juridisch en tactisch kunnen dwarsbomen”, klonk het. Sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht merkte daarbij op dat procureur-generaal De Valkeneer intussen wel om de haverklap verklaringen aflegt in de pers. “Ik kan geen tv of radio aanzetten of ik zie of hoor meneer De Valkeneer. Waarom kan hij dan hier in het parlement geen uitleg komen geven?”, aldus Lambrecht.

Mogelijke manipulaties

Geens kwam ook nog terug op zijn ‘manipulatie’-uitspraak van vorige week. Geens deed toen wat stof opwaaien met zijn uitspraak dat er “mogelijke manipulaties” zijn geweest in het onderzoek. De CD&V-minister verduidelijkte die uitspraken nadien en benadrukte dat het ging om mogelijke “externe manipulatie”. Concreet doelde Geens op mogelijk geknoei met een zak met wapens die na de aanslag op de Delhaize van Aalst zou zijn gedumpt in het kanaal Brussel-Charleroi in Ronquières en er een jaar later werd gevonden.

Geens verwees in de commissie naar uitspraken van procureur-generaal De Valkeneer, die onder meer zegt dat er niet alleen sprake kan zijn van mogelijke manipulatie bij de vondst in het kanaal van Ronquières, maar dat er nog andere “vreemde elementen” zijn die kunnen wijzen op mogelijke manipulatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het achterhouden van bewijsstukken.

Geheim van onderzoek

Wat de recente berichten en verklaringen betreft rond ex-rijkswachter Christiaan B. – de man die op zijn sterfbed aan zijn broer zou bekend hebben dat hij betrokken was bij de Bende van Nijvel – verduidelijkte minister Geens dat het huidige speurdersteam al in 2016, dus nog voor de nieuwe onthullingen in de zaak, de piste van de Diane-brigade onderzocht.

Geens herhaalde ook dat er in 2000 een speekselstaal en een DNA-staal van Christiaan B. zijn afgenomen. Dat gebeurde na de verklaringen van jeugdvriend Marc Van Damme, die in 1998 (na het verspreiden van robotfoto’s) naar de politie was gestapt met de naam van Christiaan B. Opvallend is dat de DNA-staal van Christiaan B. pas in 2016 is vergeleken met het DNA-materiaal in het dossier. Het resultaat bleek toen negatief.

“Christiaan B. is nooit verhoord”, zo moest Geens ook erkennen. “Is dat goed? Neen. Is dat spijtig? Ja”, dixit Geens, die verder niet op de kwestie kon ingaan omwille van “het geheim van het onderzoek”.

Bron » De Morgen