Drukke dag in Kamer voor zomerreces: einde tampontaks, maatregelen tegen “fantoomparlementsleden” en groen licht voor burgerinfiltranten

Voor de aanvang van het zomerreces heeft de plenaire Kamer vandaag nog een hele rist maatregelen doorgedrukt. Zo werd een wetsontwerp goedgekeurd dat het btw-tarief op tampons, maandverbanden, inlegkruisjes en menstruatiecups verlaagt van 21 naar 6 procent.

Daarnaast werd ook beslist dat Kamerleden binnenkort een deel van hun vergoeding zullen kwijtspelen indien ze onvoldoende aanwezig zijn in de commissievergaderingen. De inzet van burgerinfiltranten en een wettelijke regeling voor spijtoptanten kregen groen licht.

De afschaffing van de taks op producten voor hygiënische bescherming zit al lang in de pijplijn. Andere landen, zoals Frankrijk en Groot-Brittannië, voerden al een verlaging door en ook Europees bestaat er een richtlijn die noodzakelijke goederen goedkoper en toegankelijker wil maken voor de consument.

Ook voor defibrillatoren komt er een btw-verlaging. Dat zijn toestellen waarmee je door het toedienen van een elektrische schok het hart van een bewusteloze patiënt opnieuw in het normale ritme kan brengen.

Fantoomparlementsleden

De plenaire Kamer heeft vandaag unaniem het licht op groen gezet voor een maatregel waarbij Kamerleden een deel van hun vergoeding verliezen als ze te vaak afwezig blijven in de commissievergaderingen. Daar gebeurt immers het leeuwendeel van het parlementaire werk.

Kamerleden kunnen vandaag al een sanctie oplopen indien ze te vaak hun kat sturen naar de plenaire vergaderingen op donderdag.
Het probleem van Elio Di Rupo en Bart De Wever die op donderdag enkel komen stemmen wordt hiermee de wereld niet uit geholpen.

Het parlement wil door de aanpassing komaf maken met collega’s die enkel op donderdag naar de Kamer afzakken om te stemmen en zo een sanctie te ontwijken. Daarom geldt voortaan dat de vergoeding volledig wordt toegekend indien het Kamerlid minstens 80 procent van de zittingen heeft bijgewoond van de plenaire vergaderingen en de commissies waarvan het vast lid is. Wie minder aanwezig is, verliest een deel van de vergoeding.

Volgens Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) wijzigt de tekst niets aan het probleem van de “fantoomparlementsleden”. Hij merkt op dat Kamerleden zich in de commissie nog steeds kunnen laten vervangen door een fractiegenoot, maar dan wel als aanwezig worden genoteerd. “Het probleem van Elio Di Rupo en Bart De Wever die op donderdag enkel komen stemmen wordt hiermee de wereld niet uit geholpen”, aldus Vuye.

Burgerinfiltranten

Binnenkort zullen de veiligheidsdiensten burgerinfiltranten kunnen gebruiken in de strijd tegen de georganiseerde misdaad of terrorisme. De Kamer keurde daartoe vandaag een wetsontwerp goed.

De oppositie stemde tegen, op onthoudingen bij cdH, Vlaams Belang en Vuye & Wouters na. Hun inzet wordt wel aan strenge voorwaarden onderworpen. Een infiltrant zal pas op het toneel mogen verschijnen indien er geen andere manier is om een dossier vooruit te helpen.

De regering ging reeds in mei vorig jaar akkoord met het principe van de burgerinfiltranten. De burgerinfiltrant is volgens de regering nodig omdat de politie nu eenmaal niet in alle milieus kan infiltreren. Bij pakweg de maffia of in terroristische cellen stoot je dan op limieten, bijvoorbeeld omdat politieambtenaren een bepaald dialect niet machtig zijn of omdat derden in het gesloten milieu erg gewantrouwd worden.

De burgerinfiltrant is volgens de regering nodig omdat de politie nu eenmaal niet in alle milieus kan infiltreren.

Burgerinfiltratie wordt enkel mogelijk als politionele infiltratie of andere onderzoekstechnieken onmogelijk zijn. De infiltrant moet meerderjarig, betrouwbaar en geloofwaardig zijn en zal zeer goed gescreend worden. Ook tijdens een operatie wordt zijn handel en wandel continu tegen het licht gehouden. Voor zijn inzet is groen licht nodig van het openbaar ministerie. Een rechter zal doorlopend controle uitoefenen.

De burgerinfiltranten zullen ook “minder belangrijke misdrijven” mogen plegen, zoals chauffeur zijn voor criminelen of een auto of flat voor hen huren. Ook daar is eerst het fiat van het openbaar ministerie nodig en zal permanent controle worden uitgeoefend door de politie en de rechtbank.

Wanneer de burgerinfiltrant de vooropgestelde regels met de voeten treedt, zal hij of zij hiervoor dezelfde straf krijgen als iemand die geen infiltrant is. Hij kan ook bescherming krijgen wanneer zijn veiligheid bedreigd is.

Spijtoptanten

De Kamer zette ook het licht op groen voor de invoering van een wettelijke regeling voor spijtoptanten. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld in ruil voor strafvermindering uit de biecht klappen over andere daders of medeplichtigen bij een misdrijf. De PS stemde tegen, terwijl de rest van de oppositie zich onthield.

Verschillende landen hebben al een zogenaamde pentitiregeling die vruchten heeft afgeworpen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het terrorisme. Ook in ons land rees al vaker de vraag om een wettelijk kader, bijvoorbeeld in de zoektocht naar de daders achter de Bende van Nijvel. De beslissing om een regeling uit te dokteren, viel voor het Bendedossier vorig jaar opnieuw op het voorplan trad.

Flexibiliteitsdeal

Ook de flexibiliteitsdeal is goedgekeurd. Het gaat onder meer over de versoepeling van het ouderschapsverlof, de flexibilisering van de thematische verloven en het zondagswerk.

Geen killerrobots

De Kamer heeft vandaag ook unaniem – op twaalf onthoudingen na – een resolutie goedgekeurd die de regering vraagt erover te waken dat het Belgisch leger tijdens militaire operaties geen gebruik zou maken van volledig autonome wapens, de zogenaamde killerrobots.

De tekst vraagt ook dat de regering ijvert voor een internationaal verbod op die wapens. België is het eerste land dat zo’n verbod instelt.

Bron » Het Laatste Nieuws