Voorzitters Brusselse rechtbanken de laan uit gestuurd

De korpschefs van de Nederlandstalige en Franstalige rechtbank in Brussel wilden zichzelf opvolgen. Maar de Hoge Raad voor de Justitie heeft besloten om van allebei het mandaat niet te laten hernieuwen.

De Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in Brussel zullen op zoek moeten gaan naar een nieuwe voorzitter: de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft vandaag beslist dat zij zichzelf niet zomaar kunnen opvolgen. De huidige voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank is Alfred Vanwinsen. Bij de Franstalige rechtbank gaat het om Luc Hennart.

De benoeming van een rechtbankvoorzitter is een taak voor de regering, maar de beslissing over wie de functie krijgt, wordt na een selectieprocedure altijd genomen door de HRJ. Het is hoogst uitzonderlijk dat die Hoge Raad het mandaat van rechtbankvoorzitters die zichzelf willen opvolgen niet hernieuwt. Zeker in het geval van Vanwinsen en Hennart, die samen leiding geven aan twee van de belangrijkste rechtbanken in het land, is het een opmerkelijke uitkomst. Normaal gezien zullen hun plaatsen nu vacant worden verklaard, waarna een selectieprocedure van start kan gaan.

‘Schok voor het Brusselse gerecht’

De beslissing om het mandaat van de beide voorzitters niet te hernieuwen, is genomen door de Verenigde Benoemings- en Aanwijzingscommissie binnen de HRJ. Over zo’n beslissing moet er in beide taalgroepen een tweederdemeerderheid zijn.

De precieze motivatie om de mandaten van Hennart noch van Van Winsen te hernieuwen, is onduidelijk. Christian Denoyelle, lid van de HRJ, wil alleen kwijt dat de selectieprocedure geen evaluatie inhoudt van het huidige beleid van de voorzitters. ‘Tijdens een selectieprocedure vragen we aan de kandidaten een situatieschets van de rechtbank op te stellen en aan te geven welke perspectieven ze voor de toekomst zien’, verklaart Denoyelle. Uit de niet-hernieuwing van beide mandaten valt af te leiden dat die perspectieven volgens de HRJ niet voldeden.

‘Vermoedelijk zal deze beslissing een schok teweegbrengen’, zegt Denoyelle. ‘Niet alleen bij de betrokkenen zelf, maar bij het hele Brusselse gerecht.’ Vanwinsen en Hennart reageerden nog niet op een vraag van De Standaard om een reactie bij het aflopen van hun mandaat.

Luc Hennart, de voorzitter van de Franstalige rechtbank, schuwde de voorbije jaren allerminst de media. Hij was zeer kritisch voor het beleid van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), waarbij het tot een persoonlijk conflict kwam. Vorige maand leidde Hennarts beslissing om een onderzoeksrechter het zwijgen op te leggen tot opschudding onder zijn onderzoeksrechters. Zijn Nederlandstalige evenknie Vanwinsen hield zich meer op de achtergrond.

Bron » De Standaard