Proces

Oud-minister Guy Coëme staat terecht

Voor het eerst sinds 1865 is voor het Hof van Cassatie in Brussel een proces begonnen tegen een (voormalig) minister. Indertijd was het minister van Oorlog Pierre Chazal die voor het hoogste rechtscollege moest verschijnen. Na een ruzie in het parlement had Chazal geduelleerd met een Kamerlid. Nu staat de socialist Guy Coëme terecht – wegens corruptie. Het betreft de zogenaamde Uniop-affaire, waarin aanvankelijk ook de naam van de vroegere secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes opdook.

Maar Claes ontsprong althans deze dans: het parlement vond zijn aandeel ’te onbeduidend’ om zijn parlementaire onschendbaarheid op te heffen. De Agusta-affaire deed de Vlaamse socialist uiteindelijk de das om. Net als Claes ontsnapte de vroegere socialist en minister Philippe Moureaux aan dit Uniop-proces. Diens vroegere kabinetschef Merry Hermanus zit wel in het beklaagdenbankje. Want in elk geval heeft hij zaken met Uniop gedaan, die het daglicht niet konden velen.

Philippe Busquin, voorzitter van de Parti Socialiste, de socialistische partij van Wallonië, heeft eveneens geluk gehad. Zijn ‘feiten’ zijn verjaard. Zijn voorganger Guy Spitaels werd net als Claes gered door het parlement. Uniop staat voor Universitair Instituut voor Opiniepeilingen. Het zou niet alleen opinies gepeild hebben, maar tevens verduisterd geld hebben doorgesluisd naar de partijkas van de Parti Socialiste.

Gewezen minister van Landsverdiding Guy Coëme.

Gewezen minister van Landsverdiding Guy Coëme.

Sleutelfiguur is Camille Javeau, de directeur van Uniop. Hij zou in de ‘hypocriete jaren tachtig’ het duistere financieringssysteem voor de socialisten hebben ontworpen. Dat ging zo: ministers of hun directe medewerkers bestelden een wetenschappelijk onderzoek bij Javeau. Hij vroeg en kreeg exorbitante honoraria. Vervolgens werd een deel ervan doorgesluisd naar de PS en/of een minister.

Volgens de dagvaarding zou Coëme het geld van Uniop gebruikt hebben voor een een taalcursus, voor krantenabonnementen en de honorering van een medewerkster voor public relations op zijn kabinet. Voor Coëme, die eerdaags ook wegens het Agusta-schandaal voor het Hof van Cassatie zal moeten verschijnen, is het ‘onbegrijpelijk’ dat hij de enige minister is die voor de Uniop-affaire terecht moet staan. Coëme houdt vol dat hij niets afwist van de illegale transacties van Camille Javeau. Javeau staat met Coëme terecht. Hij zou niet alleen geld hebben doorgesluisd maar tevens enkele miljoenen franken in eigen zak gedeponeerd hebben. Maar liefst vier andere verdachten waren medewerkers van socialistische bewindslieden.

Robert Willermain was de kabinetschef van ex-minister van Buitenlandse Handel Robert Urbain. Merry Hermanus bekleedde die functie bij Philippe Moureaux, Jean-Louis Mazy was adjunct-chef bij Coëme en Jean-Louis Stalport werkte bij Moureaux. Naast deze functionarissen zitten sociologie-professor Nicole Delruelle en ex-reclamebureaudirecteur Emmanuel Hollander op het beklaagdenbankje.

Delruelle, medebestuurslid van Uniop, wordt verdacht van valsheid in geschrifte; Hollander zou twee studies, die Coëme had besteld, illegaal aan Uniop hebben doorgespeeld. De verdediging heeft maandag direct uitstel tot april gevraagd, omdat zij zich niet goed zou hebben kunnen voorbereiden. Zij hebben pas in december 1995 inzage gekregen in het 30 duizend pagina’s tellend dossier. Procureur-generaal Jacques Velu betwist dat. Het gaat om slechts 10 duizend pagina’s, zegt hij. Uitstel zou in elk geval van Merry Hermanus een gelukkig man maken: zijn zaak verjaart eind deze maand.


Bron » De Volkskrant | Jos Klaassen | 6 Februari 1996