Proces

Openbaar aanklager wil minister laten hangen

De Belgische oud-ministers Willy Claes, Guy Cöeme en Guy Spitaels waren actief betrokken bij de smeergeldaffaires rond de helikopterfabrikant Agusta en vliegtuigbouwer Dassault. Daarbij hebben ze zich schuldig gemaakt aan corruptie. Procureur-generaal Eliane Liekendael veegde dinsdag tijdens haar requisitoir in felle bewoordingen de vloer aan met de ontkenningen van de hoofdverdachten in het omkoopproces.

Volgens het Openbaar Ministerie is er een overvloed aan toevalligheden en ‘duistere parallelismen’ in beide dossiers. ‘De drie ministers speelden in deze wanstaltige zaak van vuil geld een essentiële rol.’ Ze meent dat er op z’n minst ruim acht miljoen gulden aan smeergeld is uitgekeerd om defensieorders binnen te halen. Ze zal overigens geen straffen eisen. De hoogte daarvan wordt overgelaten aan het Hof van Cassatie.

Volgens generaal-advocaat Jean Dujardin, de rechterhand van Liekendael, wist de SP-top al in november 1988, en misschien nog eerder, dat Agusta bereid was de partijkas te vullen, nog voordat de contracten over levering van 46 helikopters waren gesloten. Penningmeester Etienne Mangé moet toen groen licht hebben gegeven. Van de kopstukken kwam in elk geval geen duidelijk ‘ja’ of ‘nee’, aldus Dujardin.

‘De boodschap was: we willen er niet van weten, trek uw plan.’ Deze versie staat haaks op de verklaringen van de twee oud-voorzitters van de SP, Louis Tobback en Frank Vandenbroucke. Die getuigden vrijdag onder ede dat ze pas in januari 1989 voor het eerst van het Agusta-aanbod vernamen en dat het voorstel krachtig van de hand is gewezen. Volgens Dujardin hebben de heren last van een selectief geheugen.

Het OM presenteerde ook nog een nieuwe getuigenverklaring. Een medewerkster op Economische Zaken beweert dat Claes begin 1989 Agusta-baas Rafaello Teti op het departement ontmoette. De oud-NAVO-baas heeft dat altijd ontkend. Liekendael noemde de beweringen van de oud-premier van Wallonië, Guy ‘Dieu’ Spitaels dat hij nergens van afwist, volstrekt ongeloofwaardig. ‘Deze man regelde alles, van de aanstelling van magistraten tot het aannemen van de jongste bediende.’

Ze liet er geen misverstand over bestaan bij wie haar sympathie lag, toen ‘Dieu’ tijdens het proces herhaaldelijk in aanvaring kwam met zijn medewerkers. ‘Denk terug aan hoe hij toen naar zijn goede soldaat keek: strak, koud, vol haat, ja zelfs duivels’, hield ze het hof voor. Oud-minister van Defensie Coëme werd omschreven als de loopjongen van Spitaels. Hij zou op bevel van hogerhand hebben gemanipuleerd in de aanbestedingsprocedures en geknoeid met het contract voor het raketafweersysteem van Dassault.


Bron » De Volkskrant | 14 Oktober 1998