Proces

Veiligheid op het proces

Inleiding

Het proces Agusta-Dassault, dat plaatsvond van 2 september tot 23 december 1998, heeft heel wat mensen op de been gebracht, gaande van journalisten, Jan met de pet tot rijkswachters.Ondanks de grote menigte, bleek de ordedienst georganiseerd door de rijkswachters van het justitiepaleis zeer doeltreffend. Het aantal aanwezige rijkswachters daalde van een zestigtal naar een dertigtal tegen het einde van het proces.

Reactie’s officieren rijkswacht

Eerste wachtmeester Daniel Michaux, beheerder steundienst in het justitiepaleis licht toe: “Wat de toegang tot het Hof van Cassatie voor het Agusta-dassault proces betreft, zijn er strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. Aan de publieke ingang, waar het publiek en de journalisten binnenkomen, bevindt zich een veiligheidsdispositief, met een scanner met X-stralen en een metaaldetector. Iedereen die via deze ingang wenste binnen te komen moest zich laten nakijken met de metaaldetector. In de zaal zelf is er een explosievenhond, die verdachte paketten zoekt. Ook het Rode Kruis is aanwezig om, indien nodig, meteen hulp te kunnen bieden. Voor onze eenheid betekent dit een zware beveiligingsdienst, maar alles functioneert goed.”

Luitenant Bogaert, adjunct-officier van het Justitiepaleis: “De controles zijn goed georganiseerd. We hebben niet veel problemen gekend, en dit dankzij de doeltreffendheid van ons veiligheidsdispositief. De enige mensen met wie er kleine incidenten geweest zijn, zijn de advocaten. Zij denken dat zij, door het simpele feit dat ze een toga dragen en dat ze hun kaart tonen, niet meer langs de beveiligingsmaatregelen moeten passeren. Dit is fout. Zij moeten net zoals alle andere personen door de metaaldetector en net zoals iedereen moeten zij hun identiteitskaart laten zien.”

Opperwachtmeester Fabian Bultot van het tweede eskadron van de Algemene Reserve: “De veiligheidsproblemen die we gekend hebben bij het Agusta-Dassault proces zijn miniem. Het waren vooral journalisten die mopperden en vonden dat onze veiligheidsmaatregelen te streng waren. Maar wij deden enkel ons werk.”

Reactie’s toeschouwers

Wat vindt U van de veiligheidsmaatregelen die er getroffen zijn voor het proces Agusta-Dassault?

Martine Ernst, journaliste voor de RTBF: “Het lijkt me noodzakelijk als ik zie wie er tijdens dit proces voorgeleid wordt. Op dit moment vind ik dat ze de veiligheidsmaatregelen wat zouden mogen versoepelen omdat het toch steeds dezelfde mensen zijn die zich aanbieden, maar door de metaaldetector gaan stoort me totaal niet want ik begrijp waarom men erdoor moet.”

Welk moment van dit proces zal U steeds bijblijven?

Martine Ernst: “Zonder twijfel het pathetische duel tussen de heren Spitaels en Piron en toen mevrouw Liekendael het karakter van Guy Spitaels schetste.”

Wat vond U van het gebruik van de metaaldetector?

Martin Leroy, tekenaar van La Libre Belgique en Le Matin: “Het is storend omdat ik steeds mijn viltstiften uit mijn zakken moet halen, maar de rijkswachters kennen me reeds goed omdat ze me hier dagelijks zien en ze glimlachen altijd.”

Wat vond U van het gebruik van de metaaldetector?

Louis Venant, bruggepensionneerde, die verschillende zittingen van het proces bijwoonde: “Ik vind het amusant, of het nu hier of in de luchthaven is, dat blijft hetzelfde. Maar het is normaal dat er zoveel controle is bij zo’n belangrijk proces.”

Welk moment zal U steeds bijblijven?

Louis Venant: “Dat alles verontrustend is voor België.”

Wat vond U van het gebruik van de metaaldetector?

Jan Van Delm, journalist voor de VRT: “Het is zeer vervelend maar de rijkswachters moeten hun werk doen, en voor zo’n proces is het zeer normaal dat deze veiligheidsmaatregelen van tel zijn.”

Welk moment zal u steeds bijblijven?

Jan Van Delm: “Het is een historisch proces en ik ben blij dat ik erbij mocht zijn.”

Rudy Leroy en Christian Kirch, veiligheidsagenten van de firma Baron Security: “Wij zijn aanwezig om alle zakken, pakken, … onder de X-stralen te brengen. Hiervoor hebben wij speciale lessen gevolgd om de getoonde afbeeldingen te kunnen interpreteren en verdachte voorwerpen eruit te kunnen halen. Tijdens het proces hebben wij verschillende dingen ontdekt: messen, cutters, antiagressiebommen, een zaag, … de Zwitserse televisie heeft enkel aanwezig kunnen zijn zonder hun traditioneel mes …”

“Alle voorwerpen die in de zaal verboden waren, zijn aan de ingang bewaard. Wanneer het verboden wapens betrof, hebben de rijkswachters ze in beslag genomen en werd er een proces-verbaal opgemaakt. Onze taak bestond erin verdachte voorwerpen aan de rijkswachters voor te leggen en in geval van twijfel doen zij dan een fouillering.”

In totaal zijn er vijftien proces-verbalen opgesteld, hoofdzakelijk voor het dragen van verboden wapens en voor personen die in het centraal signalementenblad staan.


Bron » Revue