Minister en advocaten ‘op zelfde lijn’ in Bendedossier

De advocaten die in het dossier van de Bende van Nijvel de familie van de slachtoffers vertegenwoordigen, hebben maandag aan minister van Justitie Stefaan de Clerck gevraagd magistraat Freddy Troch opnieuw de leiding te geven van het onderzoek. De Clerck beslist ten laatste begin volgende week of hij op die vraag ingaat.

Onderzoeksrechter Freddy Troch, die oorspronkelijk belast was met het onderzoek naar de Bende van Nijvel, moet worden aangesteld als een nationaal magistraat en de volledige onderzoeksbevoegdheid over het bende-dossier krijgen. Hij moet weer met dezelfde mensen kunnen samenwerken. Deze maatregelen moeten genomen worden voor 9 februari, de datum waarop de Raadkamer oordeelt over de buitenvervolgingstelling van negen verdachten in de zaak. Dat zijn de eisen die de advocaten van de burgerlijke partij maandag hebben voorgelegd aan minister van Justitie Stefaan de Clerck.

De minister beloofde ten laatste begin volgende week een antwoord klaar te hebben. Meester Callebaut stelde na afloop van het onderhoud dat ‘de minister op dezelfde lijn leek te zitten.’

De voormalige minister van Justitie, Melchior Wathelet, verzette zich in een persmededeling tegen ‘de lasterlijke verbetenheid’ waarmee sommigen beweren dat hij druk zou uitgeoefend hebben om het gerechtelijk dossier over de bende van Dendermonde naar Charleroi over te dragen. Volgens Wathelet werd de overdracht beslist na een uitvoerig gemotiveerd arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling na een louter gerechtelijke procedure.

Volgens berichten in een aantal kranten zou Wathelet in 1990 vijf procureurs-generaal uitdrukkelijk hebben verzocht het onderzoek uit de handen van de Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch te nemen. Troch had toen net inzage gevraagd in de dossiers rond Haemers, Bouhouche-Beijer en andere zaken.

De woordvoerder van de generale staf van de Rijkwacht ontkende met klem de hypothese van senator Coveliers dat de Rijkswacht voldoende informatie had om de ‘blonde reus’ van de Bende te kunnen identificieren als een lid van de voormalige groep Diane. De Rijkswachtwoordvoerder wees er nog op dat geen enkel actief lid van deze eenheid onder verdenking staat.

Bron » De Tijd