Stefaan De Clerck wordt minister van Justitie

Tien jaar nadat hij omwille van de ontsnapping van Marc Dutroux ontslag nam als minister van Justitie keert Stefaan De Clerck terug aan het hoofd van het departement.

Stefaan De Clerck werd op 12 december 1951 geboren in Kortrijk. Hij behaalde in 1975 een licentie in de rechten aan de Kulak (de Kortrijkse afdeling van de KUL) en werkte in zijn geboortestad als advocaat. In 1990 kwam hij in het parlement. Hij maakte een blitz-carrière en werd bij de vorming van de eerste regering-Dehaene al genoemd als kandidaat-minister.

Uiteindelijk kwam hij na de verkiezingen van 1995 in de regering Dehaene II op het departement justitie terecht. Nadat volksvijand nummer één Marc Dutroux ontsnapte uit het gerechtsgebouw van Neufchâteau nam De Clerck samen met toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte ontslag.

De jaren daarvoor werkte de CVP’er aan de hervorming en modernisering van het gerechtelijk apparaat, die net door de affaire-Dutroux in een stroomversnelling was geraakt. De Clerck was ook een tijd lang partijvoorzitter. Hij is gehuwd en vader van vijf kinderen.

Bron » De Standaard