Staatsveiligheid bekent deelname aan Europees spionagenetwerk

Een afdelingscommissaris van de staatsveiligheid neemt sinds 1997 deel aan de geheime vergaderingen van het International Law Enforcement Telecommunications Seminar (ILETS). Dat bevestigt de administrateur-generaal van de staatsveiligheid voor het eerst in een rapport van het Comité I over het Amerikaans-Britse Echelon-spionagenetwerk.

ILETS is een project van het Amerikaanse FBI in samenwerking met de Europese Unie, ter voorbereiding van een grootschalig afluistersysteem dat sterke gelijkenis vertoont met Echelon. Het Vast Comité I, dat in opdracht van het Parlement toezicht houdt op de werking van de Belgische inlichtingendiensten, heeft op 29 september jongstleden een derde aanvullend rapport goedgekeurd “over het mogelijk bestaan van een Amerikaans systeem, Echelon genaamd, voor het intercepteren van het telefoon- en faxverkeer in België”. In dit document, dat vandaag wordt besproken in de opvolgingscommissie in de Senaat en dat de redactie alvast kon inkijken, geeft de staatsveiligheid voor het eerst toe dat de dienst deelneemt aan de jaarlijkse ILETS-gesprekken.

“Tot de Belgische delegatie behoren, naast de vertegenwoordiger van de staatsveiligheid, een afgevaardigde van het ministerie van Justitie, een lid van de rijkswacht en een politieman van de Algemene Politiesteundienst”, zo meldt het vertrouwelijke rapport van het Comité I. Onderwerpen die op deze vergaderingen aan bod kwamen, zijn onder meer wettelijke intercepties buiten de nationale grenzen, het gebruik van cryptografie in telecommunicatie, nationale beleidslijnen inzake cryptografie en het intercepteren van gsm-communicatie.

Godelieve Timmermans, administrateur-generaal van de staatsveiligheid, verklaarde aan de dienst Enquêtes van het Comité I dat haar dienst “geen bijdrage levert aan deze werkzaamheden”. De afdelingscommissaris neemt volgens de administrateur-generaal enkel deel aan de vergaderingen “om op de hoogte te blijven van de functionele, technische en financiële aspecten van het intercepteren van communicatie en telecommunicatie door de inlichtingendiensten”.

Na elke vergadering schrijft de afdelingscommissaris weliswaar een verslag over de werkzaamheden die hij heeft bijgewoond. Volgens het jongste rapport van het Comité I worden die verslagen “intern verspreid”. Het Comité I wil deze verslagen nu analyseren en bepalen “wat het precieze voorwerp is van de ILETS-bijeenkomsten”. Het bestaan van ILETS werd begin dit jaar onthuld door de Britse onderzoeksjournalist Duncan Campbell, die in opdracht van het Europees Parlement een ophefmakend rapport over Echelon publiceerde.

Volgens Campbell werd ILETS door het FBI opgericht, met de bedoeling de fabrikanten van telefoonmateriaal en de operatoren van nieuwe communicatiesystemen ertoe te bewegen hun materiaal te voorzien van afluistermogelijkheden. De inlichtingendiensten van de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de meeste lidstaten van de Europese Unie hebben in het kader van ILETS een samenwerking opgezet. Campbell meent dat ILETS ertoe moet leiden dat het afluisteren van telecommunicatieverkeer overal ter wereld voor de Amerikaanse inlichtingendiensten wordt vergemakkelijkt.

Bron » De Morgen