Bezoek Carl De Schutter nekt schietstand Vijfstraten

De leden van schuttersclub The Chapel in Vijfstraten zitten sinds begin deze week zonder schietstand. Gouverneur Herman Balthazar trok met onmiddellijke ingang de vergunning in. Dat gebeurde nadat de procureur des konings van Dendermonde op basis van een nieuw onderzoek concludeerde dat Carl De Schutter er Albert Barrez leerde het wapen te gebruiken waarmee hij later veearts Karel Van Noppen ombracht. De uitbaters gaan in beroep. “Dit heeft niets met de schuttersclub te maken”, klinkt het.

In april 2002 verleende de provincie een erkenning aan de schietstand, gebaseerd op de nieuwe wetgeving. Die werd in 1977 vergund voor dertig jaar. Strikt juridisch viel er op de uitbating niets aan te merken. Er waren geen bewijzen van criminele of politieke betrokkenheid.

Burgemeester Freddy Willockx (SP.A) stak zijn afkeer voor de schietstand nooit onder stoelen of banken. “Het toenemende wapengebruik roept vragen op. Ook in Sint-Niklaas werd enige tijd geleden in de Stationsstraat in het wilde weg geschoten. Ik stel vast dat bij de politie de ongerustheid hierover eveneens toeneemt.”

Het verleden van spilfiguur Leon Ivens van The Chapel speelde niet in zijn voordeel. Hij liep in 1985 een veroordeling op wegens het verhandelen van niet-geregistreerde oorlogswapens. In 1997 verloor hij zijn vergunning wegens betrokkenheid bij internationale wapensmokkel. “Ten onrechte”, beweert Ivens. Dat De Schutter en Barrez in de schietstand konden oefenen, pleitte tegen Ivens. Ofwel kregen ze daarvoor de toestemming. Was dat niet zo, dan liep er duidelijk wat mank met de beveiliging van het gebruik van de schietstand.

Beroep

Ivens, niet langer de uitbater maar wel nog steeds bezieler van de club, weerlegt elke aantijging over politieke invloed. “Politiek interesseert mij niet. Alleen wie jaarlijks een bewijs van goed gedrag en zeden voorlegt, kan lid zijn. Daarvoor rekenen we op de bevoegde instanties. We kunnen toch moeilijk zelf nagaan wat onze leden thuis uitspoken of voor wie ze stemmen.”

De boze Ivens gaat in beroep. “Hier werd nooit een proces-verbaal wegens ongeregeldheden opgemaakt. De sluiting is alleen gebaseerd op de afkeer van onze burgemeester tegen alles wat met schieten te maken heeft. Dit is een discriminatie van onze sport. Er wordt heel wat afgeknokt met biljartkeus. Biljartclubs worden daarom toch ook niet verboden?”, aldus nog Ivens.

Bron » Gazet van Antwerpen