Pierre Carette vrij na 17 jaar opsluiting

Een duidelijk ontspannen Pierre Carette verliet dinsdag omstreeks 14.30 u. de gevangenis Leuven-Centraal, omstuwd door tientallen cameramensen en fotografen. Hij stapte samen met enkele vrienden in een klaarstaande auto, zonder een verklaring af te leggen. Er waren bij de gevangenispoort ook enkele tientallen sympathisanten opgedaagd waaronder ex-CCC-er Bertrand Sassoye. Bij het verlaten van de gevangenis werd her en der “Liberté” geroepen.

Pierre Carette werd op 21 oktober 1988 tot levenslange dwangarbeid veroordeeld door het Brabantse Assisenhof voor zijn aandeel in de 27 politiek geïnspireerde aanslagen die de Cellules Communistes Combattantes tussen oktober 1984 en december 1985 in ons land pleegden. Bij de aanslag van 1 mei 1985 op het VBO-gebouw in Brussel stierven twee brandweermannen.

Carette zat met de drie andere opgepakte CCC’ers al sinds 16 december 1985 in de cel. De drie anderen kwamen in februari en juli 2000 vrij. Carette, die aanzien wordt als de leider van de CCC, bekwam zijn voorwaardelijke invrijheidstelling pas bij zijn derde verschijning voor de VI-Commissie op 11 februari jongstleden.

Zowel Justitie als de personeelcommissie van de gevangenis brachten een negatief advies uit. Omdat Carette veel langer vastgehouden werd dan de gemiddelde opsluitingsduur van 12,5 jaar voor levenslangveroordeelden lieten de advocaten en het steuncomité voor Carette de afgelopen jaren herhaaldelijk blijken dat de houding van het gerecht en de VI-commissie volgens hen politiek geïnspireerd was.

Specialisten van de antiterrorismecel van de Brusselse federatie vrezen echter dat Carette’s vrijlating tot een heropleving van het CCC-terrorisme zou kunnen leiden, zo blijkt een document dat De Morgen dinsdag publiceerde. Carette zelf is steeds blijven vasthouden aan zijn revolutionaire ideeën.

Aan de vrijlating van Carette heeft de VI-commissie wel een aantal voorwaarden gekoppeld. Zoals andere personen die voorwaardelijk worden vrijgelaten mag hij vooreerst geen nieuwe inbreuken plegen en dient hij de slachtoffers te vergoeden. Voorts mag hij de andere 3 CCC-ers niet regelmatig ontmoeten, op verzoek van de slachtoffers niet gaan wonen in Vlaams-Brabant en in de regio Kortrijk en niet naar het buitenland zonder toestemming van de commissie.

De vergoeding aan de slachtoffers te betalen door de 4 CCC’ers werd indertijd door het Assisenhof vastgelegd op 1,5 miljoen euro, een bedrag dat ondertussen opgelopen is via indexering. “Carette heeft meteen werk in een drukkerij en is dus in staat hiervoor te betalen. Met een sociaal assistent van Justitie zal een afbetalingsplan opgesteld worden. De 3 andere CCC’ers betalen momenteel in totaal 272,6 euro per maand”, aldus Carette’s advocaat Jean-Philippe de Wind.

Bron » Gazet van Antwerpen