De man die nog altijd te veel weet

Op zijn 13e verkocht hij zijn eerste pistool, op zijn 28e leverde hij het wapen waarmee veearts-keurder Karel Van Noppen werd doodgeschoten. Hij was bijna 30 toen hij werd opgepakt. Nu is Carl De Schutter 43 jaar en zit hij nog altijd in de cel. Albert Barrez (51), die op 20 februari 1995 in Wechelderzande de trekker overhaalde, is in juli voorwaardelijk vrijgelaten. Tussenpersoon Germain Daenen (49) kwam twee maanden eerder voorwaardelijk vrij. Opdrachtgever Alex Vercauteren (56) hoopt eind dit jaar met enkelband vrij te komen.

Germain Daenen en Albert Barrez, die net als Carl De Schutter in 2002 zijn veroordeeld tot 25 jaar celstraf voor hun aandeel in de moord op veearts Karel Van Noppen, hebben de gevangenisdeur al achter zich dichtgetrokken. Alex Vercauteren, de enige die levenslang kreeg, hoopt op een enkelband. En De Schutter zelf? Die ziet ieder verzoek om peniten-tiair verlof afgewezen worden en blijft dus in zijn Hasseltse cel. ‘Ach, Barrez’, zucht De Schutter. ‘Ik ben blij voor hem. Hij heeft zich erin laten meeslepen. Met Daenen heb ik het moeilijker. Nog altijd blijft hij zijn aandeel ontkennen, net als Vercauteren. Ze weten wel beter. Ik weet wel beter. Ik heb het al gezegd: het ging niet om Vercauteren alleen, ze waren met meerderen. Maar alleen Vercauteren is er als opdrachtgever voor moeten opdraaien. Justitie had haar werk beter moeten doen.’

Toen De Schutter in augustus zijn opwachting zou maken bij de rechter in kort geding naar aanleiding van de onderbroekenzaak ( zie kader ), had hij een lang discours van vijf bladzijden voorbereid. Maar er liep iets mis met het vervoer. De Schutter mag immers niet in een gewone combi van de gevangenis naar de rechtbank worden overgebracht. Voor het vervoer van ‘gevaarlijke’ mannen is de Directie Speciale Eenheden (de DSU, het vroegere speciale interventie-eskadron van de federale politie) verantwoordelijk. Die was te laat op de hoogte gebracht en kon de zaak niet meer in 24 uur geregeld krijgen. In dat bijgevolg nooit voorgelezen discours klaagt De Schutter behalve over het onderbroekentekort over nog een drietal andere zaken. Zo is er de kan-tinelijst. Gedetineerden kunnen via de kantine persoonlijke spullen bestellen zoals shampoo en scheerschuim, maar ook beleg, groenten en fruit. Die producten worden door de gevangenis bij Delhaize besteld. De prijs van die producten – ook de dagverse producten – wordt door de gevangenis echter maar één keer per jaar in een kantinelijst vastgelegd. Dit jaar was dat op 5 maart. Met als gevolg dat de gevangenen hartje zomer 2,59 euro betalen voor een kilogram tomaten, terwijl de werkelijke dagprijs op dat moment 0,65 euro is. Dat is onredelijk, vindt De Schutter. ‘Net zoals het feit dat de telefoontarieven 250 procent duurder zijn dan in de gewone telefooncellen. 13 procent daarvan vloeit terug naar de gevangenis, de rest gaat naar de NV Sagi.’

De gedetineerden wilden ook de aandacht vestigen op een, volgens hen, bedenkelijke praktijk: in de werkplaats van de gevangenis van Hasselt hebben ze de opdracht gekregen om scharen uit hun plastic verpakking met ‘made in China’ te halen en opnieuw te verpakken in een hoes met ‘made in Belgium’ op.

‘Ik ben fout geweest. Wat ik gedaan heb, heb ik gedaan’, zegt De Schutter. ‘Ik heb mijn straf verdiend en ik zal die uitzitten. In menselijke omstandigheden. En ja, als het daarop aankomt, ben ik een vervelend mannetje.’

Mevrouw Myriam Coucke, directeur van de gevangenis van Hasselt, ‘verkiest niet te reageren’.

De Schutter blijft wel reageren en procederen. Zijn verzoek om penitentiair verlof of een uitgaansvergunning wordt stelselmatig geweigerd. De laatste keer was eind augustus 2009. De Schutter komt niet in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating of een uitgaansvergunning omdat er gevaar op recidive is, besloot de bevoegde Dienst Detentiebeheer. Hét argument voor de weigering is het feit dat hij de moord op Karel Van Noppen heeft voorbereid toen hij in halve vrijheid was en dat de moord zelf op de dag van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling werd gepleegd. Iets waar hij, zo lijkt het logischer, al voor zou moeten zijn gestraft bij de bepaling van de strafmaat in de zaak-Van Noppen. Maar de kans op recidive is en blijft een legale reden om elk uitgaansverzoek, en zeker een voorwaardelijke invrijheidstelling (V.I.), te weigeren.

De Schutter is niet de enige die geen V.I. krijgt. Liefst 23 procent van de langgestraften (gevangenisstraf langer dan 3 jaar) die in 2007 vrijkwamen, had hun volledige straftijd moeten uitzitten. De Schutter heeft nu een advocaat in de arm genomen: Jef Vermassen.

Justitie vreest bovendien dat De Schutter zich aan de verdere strafuitvoering zal onttrekken. Als bewijs daarvan wordt ook naar de periode voor de moord op Van Noppen verwezen, toen hij tijdens de voorwaardelijke invrijheidstelling naar Frankrijk was getrokken. Het relaas van die verhuizing staat uitgebreid beschreven in het psychologisch verslag van juni 2008 waarin verwezen wordt naar het rapport van maatschappelijke begeleiding van 1996, de periode waaraan het rapport nu refereert. ‘… de justitieassistent schrijft dat de samenwerking met betrokkene correct verloopt. Betrokkene zou zich enkel hebben gestoord aan de voorwaarde van verbod op alcoholmisbruik.’

In de volgende passage uit het verslag van augustus 2009 wordt gemotiveerd waarom De Schutter de deur absoluut niet uit mag. ‘Tijdens de huidige detentie hadden bovendien verschillende incidenten plaats waaruit duidelijk de onbetrouwbaarheid van betrokkene is gebleken. Naast ernstige vermoedens van ontvluchtingsplannen in 2003 werd hij ook herhaaldelijk in het bezit gevonden van een gsm-toestel.’

De Schutter geeft het toe: in 1999 en in 2000 zijn in het totaal drie gsm’s in zijn cel gevonden. Tien jaar geleden dus. Hij werd er toen intern voor gestraft. Wat de ‘ernstige vermoedens van ‘ontvluchtingsplannen’ betreft, heeft de federale politie na intensief onderzoek alleen maar kunnen concluderen dat het om een kwakkel ging.

De Schutter heeft al 11 jaar van zijn celstraf uitgezeten – de 3 jaar die hij in Frankrijk uitzat niet meegerekend. De wereld is in die 14 jaar serieus veranderd. Toch blijven de politiediensten De Schutter in verband met allerlei andere zaken verhoren. Oude contacten mogen dan al verwaterd zijn, De Schutter was in de tijd waarin hij als wapenhandelaar werkte wel erg goed op de hoogte van het reilen en zeilen van alles wat legaal en vooral illegaal was. Zijn vriendenkring in dit milieu van ‘ons-kent-ons’ breidde zich uit tot over de grenzen. Ooit kocht hij een jeep van de pas in Amerika aangehouden Belgische informant/spion/wapen-handelaar Jacques Monsieur. En zijn grootste zakenpartner was wapenhandelaar Leon Ivens in Sint-Niklaas.

Het loutere feit dat Carl De Schutter bij Ivens over de vloer kwam, leidde ertoe dat in 1997 – op aangeven van de Britse geheime diensten MI5 en MI6 – meer dan 40 ton wapens in Ivens’ zaak in beslag werden genomen. Ivens speelde zijn vergunning kwijt en moest zijn handelszaak sluiten. De man en zijn zoon Ludwig hebben ondertussen wel het gelijk aan hun kant gekregen. Ze werden vrijgesproken. De wapens en hun vergunning kregen ze terug. Vader en zoon Ivens eisten daarop een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro voor de tien jaar dat hun handel gesloten was en hun vergunning ingetrokken. Vorig jaar werd het vonnis uitgesproken: de zaak is verjaard. Het proces over de legitimiteit van de wapens had zo lang geduurd dat de wettelijke termijn op schadevergoeding verlopen was. Vader en zoon gaan in beroep.

De Schutter was ook een goede ‘kennis’ en zakenpartner van Geza Mezösy. Het was Mezösy – bijgenaamd ‘de Kleine’ – die De Schutter het wapen leverde waarmee Karel Van Noppen door Albert Barrez werd vermoord. De naam van Mezösy kwam in het dossier-Van Noppen bovendrijven toen in het handschoenenkastje van de BMW van De Schutter een notaboekje werd gevonden van een hotel in Kroatië. Onderzoek wees uit dat De Schutter daar een kamer had gedeeld met Geza Mezösy, een naam die in de internationale wapentrafiek klinkt als een klok. Onmiddellijk na de moord op Van Noppen vluchtte Mezösy naar Zuid-Afrika, maar dat heeft hem uitgeleverd. Hij werd in ons land vervolgd voor 614 ton wapens die vanuit België naar oorlogsvoerende landen zouden zijn geëxporteerd. Mezösy belandde hier voor korte tijd in de cel. Waar hij nu is, weet niemand. Ook, naar eigen zeggen, Carl De Schutter niet. De vriendschap met Mezösy – en vriendschappen in dat milieu kunnen lang duren – blijft verdacht.

Speurders horen De Schutter nog altijd geregeld uit over criminele feiten waarvan ze vermoeden dat hij er meer van weet. Een van de meest markante daarvan is de moord op rijkswachter Peter De Vleeschauwer. Deze rijkswachter werd eind 1996 uit de rijkswachtkazerne van Sint-Niklaas ontvoerd en letterlijk geëxecuteerd. Dat de naam van De Schutter in dit onderzoek naar boven zou komen drijven, mag niet verwonderen. Zo zou het wapen waarmee De Vleeschauwer doodgeschoten is, meer dan waarschijnlijk van Carl De Schutter afkomstig zijn. En De Schutter had contact met een aantal onfrisse mensen die De Vleeschauwer ook kende.

‘Het is meer dan mogelijk dat het (rijkswacht)wapen waarmee hij vermoord is, door mijn handen is gegaan. Alleen was dat toen de gewoonste zaak van de wereld. In beslag genomen wapens of politiewapens die uit roulatie werden genomen, kregen een speciale inscriptie en werden via erkende wapenhandelaars gewoon weer in het circuit gebracht. Op die manier heb ik, als erkend wapenhandelaar, duizenden wapens legaal gekocht en weer doorverkocht. Dat een aantal wapens daarvan in het illegale circuit is terechtgekomen, dat zal wel. Nu wordt dat soort wapens vernietigd, toen was dat niet het geval. De speurders die mij zijn komen verhoren daarover hebben mij ook een aantal vragen gesteld over mensen die als verdachten op hun lijstje staat. Van een daarvan kreeg ik kippenvlees. Ik kan je garanderen dat, als die gangster achter de moord op de rijkswachter zit, de zaak nooit opgelost zal geraken.’

De Schutter werd zelfs verhoord over de moord op André Cools. In het woonblok waar Cools’ vriendin een appartement had, woonde ook een vriend van De Schutter. Zo was zijn wagen geregeld in de buurt gezien. Nadat De Schutter in het kader van de huurmoord op Van Noppen was opgepakt, was er even de overtuiging dat ook hij met die moord te maken had.

En de speurders blijven De Schutter maar ondervragen. Zo zijn er in 1989 wapens vanuit Cambodja via Kroatië naar Rwanda gesmokkeld. Kennelijk is het gerecht nog altijd op zoek naar diegene die in Cambodja die partij oorlogswapens heeft opgehaald. De Schutter zou er meer over kunnen weten, maar hij ontkent. ‘Wapenhandel is een verhaal van evenwicht, van geven en nemen. Een wapenhandelaar levert oorlogswapens aan partij A en zijn collega zorgt ervoor dat partij B ook wordt bevoorraad. Zo gaat dat. Zodra een wapenhandelaar zijn wapen heeft verkocht, heeft hij er geen controle meer over. Neem bijvoorbeeld de kalasjnikov, het sterkste en meest solide machinegeweer ter wereld, niet kapot te krijgen. In 1997 vierde men het vijftigjarige bestaan van de AK47. Na vijftig jaar waren er officieel – en dat benadruk ik – 70 miljoen kalasjnikovs in de fabriek geproduceerd. 50 jaar zijn 18.250 dagen. 70 miljoen wapens delen door 18.250 dagen (weekends meegerekend) geeft 3835. Gedurende 50 jaar zijn er elke dag 3835 wapens geproduceerd. Enig idee waar dat naartoe blijft gaan? Er wordt heel veel over drugs gesproken, maar de wapenhandel wordt nog altijd getolereerd…’

Bron » Knack | Desiree De Poot

“Niet makkelijk om nu nog een koper te vinden” Wapenhandelaars krijgen na acht jaar procederen in beslag genomen FAL-geweren terug

Wapenhandelaars Leon en Ludwig Ivens uit Sint-Niklaas hebben na acht jaar procederen hun 8.600 FAL-geweren teruggekregen. De oorlogswapens werden in 1997 in beslag genomen omdat het gerecht vermoedde dat er een aantal geweren op de zwarte markt waren terecht gekomen. Later bleek dat de lading toch compleet was.

“Intussen hebben we jaren geen wapens meer kunnen verkopen omdat ook onze vergunning was ingetrokken. Het zal bovendien niet makkelijk worden om voor de FAL-geweren een koper te vinden gezien de strenge exportvoorwaarden”, zegt Leon Ivens. De Sint-Niklase wapenhandelaars eisen daarom 2,5 miljoen euro schadevergoeding van de staat.

In mei 1997 viel het gerecht binnen bij de wapenhandel Arms International in Sint-Niklaas. Zaakvoerders Leon en Ludwig Ivens hadden een kleine tienduizend FAL-geweren gekocht van het Britse leger. De toenmalige BOB verdacht de wapenhandelaars echter van illegale wapensmokkel. De resterende FAL-geweren werden in beslag genomen omdat de BOB ervan overtuigd was dat een deel reeds was verdwenen op de zwarte markt.

Wapens tellen

Leon en Ludweg Ivens haalden in 2003 hun gelijk voor het Hof van Beroep. Die sprak de wapenhandelaars vrij. “Bij de inval had men het nagelaten de wapens te tellen. Dat gebeurde pas in het legerdepot van Bertrix waar de geweren al die jaren lagen opgeslagen. Toen bleek dat het gerecht zich had vergist en dat de lading compleet was”, zegt Leon Ivens.

Bunker

Na de vrijspraak duurde het nog twee jaar voor Ivens zijn wapens terugkreeg. “We wilden ze niet op onze kosten vervoeren omdat we niet in de fout zijn gegaan”, legt Ivens uit. “Uiteindelijk heeft de rechtbank de overheid verplicht om voor het transport te betalen. We zijn ze zelf wel gaan halen. De veertig ton oorlogswapens zijn met twee vrachtwagens naar onze betonnen bunker in Sint-Niklaas overgebracht. Het is hallucinant dat men niet eens de moeite nam om een escorte te voorzien.”

Schadevergoeding

Ivens heeft nu zijn FAL-geweren terug maar het zal volgens hem niet makkelijk zijn om een koper te vinden. “Acht jaar geleden had ik twee kopers maar nu zijn de exportvergunningen veel strenger geworden. De FAL-geweren zijn nog altijd moderne wapens en naar mijn mening zelfs de beste ooit gemaakt maar zijn natuurlijk in waarde gedaald door de vele jaren. Bovendien hebben we zes jaar lang niet één wapen kunnen verkopen doordat na de inval onze vergunning was ingetrokken. We eisen daarom van de Belgische staat 2,5 miljoen euro schadevergoeding. Of we daarvan ooit één euro zullen zien, is een andere vraag.”

Voor Leon Ivens is het meest belangrijk echter de zuivering van zijn naam. “We zijn de voorbije jaren herhaaldelijk door het slijk gehaald en door een persoonlijke hel gegaan. Vorig jaar nog heeft de gouverneur en burgemeester Willockx geprobeerd onze schietstand te sluiten op basis van geruchten enkel en alleen omdat Carl De Schutter (die betrokken was bij de moord op veearts Karel Van Noppen nvdr) hier ooit over de vloer is geweest. Ook in deze zaak hebben we bij de rechtbank ons gelijk gehaald maar telkens weer is ons blazoen besmeurd.”

Bron » Het Laatste Nieuws

Handelaar krijgt wapens na acht jaar terug

“Het gerecht dacht acht jaar geleden onterecht dat we wapens leverden aan Servische milities.” Wapenhandelaar Leon Ivens is zijn 40 ton oorlogswapens, die in beslag waren genomen, zelf gaan ophalen.

ACHT jaar geleden viel het gerecht met veel machtsvertoon in onze wapenhandel in Sint-Niklaas binnen. Ze namen 8.674 Fal-geweren in beslag. Die werden met het leger en onder zware politiebewaking naar de legerbasis in Bertrix gevoerd. We hebben nu alle wapens teruggekregen. Het gerecht dacht verkeerdelijk dat we ze wilden verkopen aan Servische milities en het Belgisch-Nederlandse misdaadmilieu. We zijn de 40 ton zware oorlogswapens gisteren wel zelf moeten gaan ophalen. De overheid zal het transport betalen, maar van bewaking was in deze tijd van terrorisme geen sprake.” Dat zeggen wapenhandelaars Leon Ivens en zijn zoon Ludwig uit Sint-Niklaas.

In grote verzegelde houten kisten zijn de veertig ton oorlogswapens gisteren met twee vrachtwagens van de legerbasis in Bertrix terug naar de wapenhandel in Sint-Niklaas gevoerd. Het transport stond in schril contrast met de zwaar bewapende en ondergrondse bunkers waar ze in Bertrix acht jaar werden opgeslagen. Over de volgeladen vrachtwagens hing enkel een zeil.

De duizenden Fal-geweren liggen intussen terug opgeslagen in de gigantische kluis van de wapenhandelaar. In mei 1997 werden ze daar door de toenmalige BOB opgeladen. Het gerecht vermoedde dat Ivens de Fal-geweren wou verkopen aan Servische milities. Hij zou ook een deel van die lading nog voor de inbeslagname hebben verkocht aan het Belgische- Nederlandse misdaadmilieu.

“Toen de speurders in 1997 binnenvielen, waren ze er zeker van dat we 1.500 van de ruim 8.000 geweren hadden laten verdwijnen. Dat was niet zo. Toch wilden ze de lading niet natellen. Dat gebeurde na lang aandringen uiteindelijk toch in Bertrix. Toen bleek al dat het Brusselse gerecht zich had vergist en de lading compleet was”, zeggen Ludwig en Leon Ivens.

Ook van de levering aan Servische milities of terreurgroeperingen bleek niets te kloppen. “De wapens kwamen uit Engeland en we kregen er een uitvoercertificaat voor. Het gerecht heeft dat nooit nagetrokken”, zegt Ivens nog.

Bron » De Standaard

Arms International eist in beslag genomen wapens terug

Leon Ivens eist ook de vergunning terug van zijn wapenhandel Arms International/Hobby Arms. De provinciegouverneur trok ook deze vergunning eind jaren negentig in nadat Leon en Ludwig Ivens beticht werden van illegale wapensmokkel. Het gerecht liet 8.500 FAL-geweren in beslag nemen omdat ze ervan overtuigd was dat er 1500 geweren verdwenen waren op de zwarte markt. Volgens Ivens waren de oorlogwapens bij de huiszoeking echter niet geteld. Dat gebeurde pas maanden later. “Toen bleek dat het gerecht zich vergist had en de lading compleet was”, zegt Ivens.

“We zijn voor het hof van beroep in Brussel vrijgesproken in deze zaak maar andermaal is onze naam door het slijk gehaald. We hopen dat de wapens nog in goede staat zijn want ze zijn zo’n miljoen euro waard. Nog dit jaar moeten ze overgebracht worden van het legerdepot in Bertrix naar Sint-Niklaas. We moeten echter eerst onze vergunning terugkrijgen om ze te kunnen verkopen. Ondanks de vrijspraak is dit nog niet gebeurd. We eisen trouwens ook 2,5 miljoen euro schadevergoeding voor het feit dat onze zaak zes jaar de deuren moest sluiten.”

Bron » Het Laatste Nieuws

Wapenhandelaars eisen miljoenen euro schadevergoeding – Hof van beroep spreekt zaakvoerders vrij

Wapenhandelaars Leon en Ludwig Ivens uit Sint-Niklaas eisen van de overheid een schadevergoeding van maar liefst 2,5 miljoen Euro. Zes jaar geleden werden ze beticht van illegale wapensmokkel en het leveren van 8.500 FAL-geweren aan het Belgische en Nederlandse misdaadmilieu. Het Brusselse gerecht nam die geweren in beslag en de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Balthazar sloot meteen de wapenwinkel. De vergunning van de wapenhandelaars werd onmiddellijk ingetrokken. Maar het hof van beroep in Brussel sprak de zaakvoerders nu vrij.

Er zijn geen bewijzen gevonden van wapensmokkel en banden met de georganiseerde misdaad. Het gerecht moet na zes jaar de in beslag genomen geweren teruggeven en de wapenhandelaars claimen een schadevergoeding van vele miljoenen euro. Ze willen ook de Brusselse speurders die destijds het onderzoek leidden voor de rechter dagen wegens laster en eerroof. In mei 1997 viel de toenmalige BOB uit Brussel binnen in de wapenwinkel The Chapel aan Vijfstraten in Sint-Niklaas. De zaakvoerders Leon en Ludwig Ivens werden uren op de rooster gelegd en in een loods vonden de speurders een enorme hoeveelheid oorlogswapens. In totaal werden 8.674 FAL-geweren in beslag genomen.

Georganiseerde misdaad

De BOB riep de hulp in van het leger en met militaire vrachtwagens werden de wapens weggevoerd naar de legerbasis in Bertrix. De actie was een uitloper van een gigantisch onderzoek naar wapenzwendel. Al in juni 1996 namen de speurders bij wapenhandelaar Francis Vanhee uit Luik een grote hoeveelheid wapens in beslag. Die zouden volgens het onderzoek gebruikt zijn bij overvallen op geldtransporten. Vanhee zou ook duizenden oorlogswapens met valse uitvoervergunningen illegaal verkocht hebben aan spookfirma’s op Gibraltar. Hij werd daarvoor veroordeeld tot drie jaar cel. Een groot aantal van Vanhees wapens leidde de speurders uiteindelijk ook naar Ludwig Ivens uit Sint-Niklaas.

Het Brusselse gerecht vermoedde dat Ivens de FAL-geweren aanvankelijk wou verkopen aan Servische milities. Hij zou ook 1.500 geweren clandestien hebben geleverd aan het Belgische misdaadmilieu. ,,Toen de speurders in 1997 binnenvielen waren ze er zeker van dat ik 1.500 geweren had laten verdwijnen. Maar toch telden ze bij de huiszoeking de lading niet na. Dat gebeurde na lang aandringen wel in Bertrix. Toen bleek al dat het Brusselse gerecht zich vergiste. De lading was compleet, maar de betichtingen werden nooit ingetrokken, zegt Ludwig Ivens.

Ivens zou ook verscheidene jaren oorlogswapens hebben geleverd aan de georganiseerde misdaad in Nederland. Dat bewijs zouden de speurders gevonden hebben tijdens een rogatoire opdracht in Amsterdam. Met als dekmantel bestemming Gibraltar en valse vergunningen van een Amsterdamse wapenhandelaar zouden de geweren verkocht zijn aan het Nederlandse misdaadmilieu. In het Amsterdamse atelier zouden de FAL-geweren vooraf voorzien zijn van geluidsdempers en valse fabricatienummers. Voor de wapens zou ook in Nederland een vals certificaat zijn ingediend van de republiek Jemen.

Bedoeld voor uitvoer

“Onzin”, zegt Leon Ivens. “De wapens kwamen uit Engeland en we kregen van de nationale proefbank in Luik een certificaat. Ze waren bedoeld voor uitvoer. De uitvoervergunning kwam rechtstreeks van de republiek Jemen. Maar de speurders trokken ook dat niet na. Zes jaar hebben we moeten wachten om gelijk te halen. Het hof van beroep in Brussel heeft ons uiteindelijk vrijgesproken. Maar het kwaad is geschied. Toen we beticht werden van illegale wapenhandel trok de provinciegouverneur onze vergunning in en moest de zaak dicht. We hebben zes jaar geen wapens kunnen verkopen en eisen nu van de Staat een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro.

Volgens Ivens advocaat Luc Brees uit Antwerpen moeten alle in beslag genomen wapens zo snel mogelijk worden teruggeven aan de wapenhandelaars. Brees diende daarvoor al een verzoekschrift in bij de Brusselse procureur-generaal. “Wellicht zullen ze in december van het legerdepot in Bertrix terug naar Sint-Niklaas worden gevoerd”, zegt Brees.

De wapenhandelaars hopen dat de FAL-geweren nog in goede staat zijn. “De totale lading weegt zo’n veertig ton en is naar schatting een miljoen euro waard. Samen met de zes jaar dat we onze zaak moesten sluiten is een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro wellicht niet te veel gevraagd”, aldus nog de twee Sint-Niklase wapenhandelaars.

Bron » Het Nieuwsblad