KI Luik buigt zich over invrijheidstelling Nihoul

De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Luik heeft zich donderdagvoormiddag gebogen over het verzoekschrift dat de advocaten van Michel Nihoul hebben ingediend om hun cliënt in vrijheid te stellen. De advocaten stellen voor om hun cliënt in een ziekenhuis op te nemen voor de duur van het assisenproces. Het openbaar ministerie vraagt dat Nihoul in de cel blijft. Een beslissing van de KI wordt donderdagnamiddag of vrijdag verwacht.

Maandag meldde Michel Nihoul zich bij de gevangenis van Aarlen. Vijftien dagen tervoren had hij daartoe een bevel ontvangen van het gerecht om in het kader van het assisenproces in de gevangenis van Aarlen te worden opgesloten en zodoende aangehouden voor het hof te verschijnen. Zijn advocaten, meesters Xavier Attout en Frédéric Clément de Clety hebben toen onmiddellijk een verzoekschrift ingediend om hun cliënt vrij te krijgen. Ze zijn ervan overtuigd dat hun cliënt als een vrij man moet verschijnen voor de jury.

De advocaten pleitten donderdag voor de KI de slechte gezondheidstoestand van hun cliënt die kampt met hartproblemen. Volgens hen kan de stress van de opsluiting in de gevangenis bovenop de stress van voor een assisenhof te moeten verschijnen negatieve gevolgen hebben. Een wetsgeneesheer die Michel Nihoul onderzocht oordeelde dat er geen tegenindicaties waren om Nihoul aan te houden.

De advocaten van Michel Nihoul menen dat hun cliënt zich geenszins aan het gerecht wil onttrekken. In augustus 1996 werd hij al aangehouden in het dossier Dutroux en door een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van Luik op 22 januari 1997 in vrijheid gesteld wegens onvoldoende aanwijzingen van zijn deelname aan de feiten. Hij bleef toen evenwel in de cel omwille van een veroordeling in het dossier “SOS Sahel”.

Hij verlaat een eerste keer de gevangenis op 16 december 1999 na een voor hem gunstige beslissing van de commissie voorwaardelijke invrijheidstelling. Op 24 december 1999 wordt hij echter opnieuw opgesloten. De minister van Justitie Marc Verwilghen gebruikt namelijk zijn positief injunctierecht omdat Nihoul zich niet aanbiedt na een oproep van de probatieassistente. Uiteindelijk komt hij 19 dagen later opnieuw vrij. Sinds maandag, na vier jaar vrijheid, zit Nihoul opnieuw in de cel.

Bron » Gazet van Antwerpen