Dutroux: “Ik moest aandringen om meisjes in Marcinelle te gaan halen”

Marc Dutroux benadrukte vandaag voor het assisenhof dat hij er destijds bij de speurders heeft moeten op aandringen dat ze op 15 augustus 1996 met hem naar zijn huis in Marcinelle zouden gaan waar hij Sabine en Laetitia vasthield. De drie speurders, die deze voormiddag als onderzoeksgetuigen werden verhoord, konden dat niet bevestigen. Ze waren immers niet bij dat verhoor van Marc Dutroux aanwezig.

Dutroux, die op eigen initiatief het woord nam, verklaarde het hof dat hij de speurders toen vertelde waar de meisjes zaten omdat zijn aanhouding met een maand was verlengd.

Zijn verhoorder zou hem echter niet hebben geloofd en ervan overtuigd zijn geweest dat Dutroux hem onzin vertelde. Dutroux moest een uur lang aandringen om toch naar het huis in Marcinelle te gaan waar de speurders bij een eerdere huiszoeking de meisjes niet hadden gevonden.

De drie politiespeurders konden geen gedetailleerde antwoorden geven op de vragen van de advocaten van Laetitia Delhez, die probeerden te weten te komen of hun cliënte twee dagen eerder, bij de eerste huiszoekingen in Marcinelle, had kunnen gevonden worden.

Eén van de speurders, Marcel Guissard, die bij de bevrijding van Sabine en Laetitia aanwezig was, legde uit dat de kooi in Marcinelle bijzonder goed was verborgen. “Negentig procent van de Belgen zou aan de kooi voorbij zijn gegaan”, argumenteerde hij.

Na het verhoor van onderzoeksrechter Connerotte donderdag, zetten de speurders de veiligheidsmaatregelen uiteen die eind augustus 1996 werden genomen voor de onderzoeksrechter en de procureur des konings, Michel Bourlet. Volgens hen, zoals meester Frédéric Clément de Cléty liet opmerken, was het de onderzoeksrechter zelf die minstens vijf maal om bescherming verzocht. Connerotte zelf gaf echter aan dat de veiligheidsmaatregelen hem werden opgelegd door de rijkswacht.

Onderzoeksrechter Jacques Langlois kreeg om 11.25 uur het woord. Het verhoor van de onderzoeksrechter, die opdaagde met zes ringmappen en een ’technisch assistent’, zal minstens vier dagen duren.

Bron » De Standaard