Dutroux: “Nihoul wou ander meisje”

Marc Dutroux zegt dat hij een dag voor de ontvoering van Laetitia Delhez samen met Michel Nihoul in Bertrix geweest is. Nihoul zou hem de plaats getoond hebben waar Dutroux ’s anderendaags bij het begin van de namiddag een meisje zou moeten ontvoeren. Omdat Dutroux en Lelièvre die dag te laat waren door motorpech, ontvoerden ze een ander meisje, en dat werd Laetitia Delhez.

Nihoul zou Dutroux getoond hebben dat het meisje dat hij wou ’s anderendaags bij het begin van de namiddag langs het zwembad van Bertrix zou passeren. Maar Dutroux en Lelièvre waren te laat. “We hebben dan maar Laetitia ontvoerd, we dachten dat we mijnheer Nihoul daarmee plezier zouden doen”, zei Marc Dutroux.

Assisenvoorzitter Goux wilde wilde meer details over die verkenning met Nihoul. Wanneer werd de afspraak gemaakt om op verkenning te gaan? Met welke auto is Nihoul tot in Marcinelle geraakt om vervolgens samen naar Bertrix te rijden? Wie was het andere meisje? Over al deze punten bleef Dutroux heel vaag.

“Ik heb niet echt een notie van tijd. Dat heb ik altijd gezegd”, verklaarde hij. En over het meisje zei hij “dat moet u aan Nihoul vragen”. Dutroux herinnerde zich voorts enkel dat Nihoul niet met zijn Audi 80 naar Marcinelle was gereden.

Alibi’s

Michel Nihoul heeft altijd beweerd dat hij een alibi heeft voor 9 augustus 1996, de dag van de ontvoering van Laetitia Delhez. Hij zou in het gezelschap van Michel Van der Elst geweest zijn, een vriend van hem. Hij zou rond 11 uur met Van der Elst vergaderd hebben over een café-restaurant dat hij wilde kopen. Daarbij waren ook twee vertegenwoordigers van de brouwerij Alken-Maes aanwezig.

“Nihoul zag er toen uit als Benny Hill. Hij was geknipt om in een café te staan” vertelde gewezen advocaat Michel Vander Elst vandaag voor het assisenhof over zijn ex-cliënt en vriend. Maar toch vertrouwde hij “Jean-Michel”, zoals hij hem steevast noemt, niet: “Hij had een elastische notie over geldzaken. Ik zou hem zeker nooit mijn geld toevertrouwd hebben.”

De advocaten Beauthier en Fermon geloven niet veel van dat alibi. Na een lange ondervraging van de getuige, staat het voor hen in ieder geval vast dat Nihoul geen alibi had voor de dagen voor de ontvoering.

“Dieven telefoneren”

Op vraag van zijn advocate vertelde Dutroux ook wat er, volgens hem, op 8 augustus 1996 gebeurde in Bertrix. “Die dag in Bertrix waren Michelle Martin, Michel Nihoul, Michel Lelièvre, de kleine Andy en ikzelf aanwezig”, zei Dutroux na het getuigenverhoor van twee leden van een Vlaamse familie die denken dat ze die dag Dutroux, Martin, Lelièvre en Nihoul gezien hebben in het zwembad van Bertrix.

“Daarnet sprak u enkel over Michel Nihoul en uzelf”, zei de voorzitter. “Ik vervolledig”, repliceerde Dutroux. Hij beweerde dat hij nooit eerder over de aanwezigheid van Martin in Bertrix gesproken had om haar te beschermen. Om die reden heeft hij Martin ook opgedragen om ’s anderendaags, de dag van de ontvoering van Laetitia, naar Dinant op daguitstap te vertrekken. “Opdat ze een alibi zou hebben.”

Meester Thierry Bayet (Martin) merkte op dat er die middag diverse telefoontjes gepleegd zijn tussen Sars en Marcinelle. Volgens Dutroux zijn die mogelijk van zijn schoonmoeder of zijn andere zoon Frédéric in Sars-la-Buissière. Hij voegde daar aan toe dat hij niet goed weet wie allemaal in Marcinelle binnen en buiten liep, volgens Dutroux gaat het onder meer om talrijke dieven. “Ik stel vast dat de dieven vier keer de telefoon beantwoord hebben”, schertste meester Bayet.

Bron » De Standaard