Nihoul naar assisen

Michel Nihoul wordt naar het hof van assisen doorverwezen voor zijn aandeel in de zaak-Dutroux. Ook Marc Dutroux, Michelle Martin en Michel Lelièvre moeten voor assisen terechtstaan. Met deze beschikking maakt de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) van Luik de eerdere beslissing van de raadkamer van Neufchateau ongedaan. In januari had die Nihoul buiten verdenking gesteld.

Volgens de KI zijn er wel degelijk voldoende elementen die Nihoul in verband brengen met de ontvoering en de dood van de kinderen. Ook voor zijn betrokkenheid bij de ontvoering van Laetitia Delhez moet Nihoul zich verantwoorden voor het hof van assisen.

Met haar beslissing volgt de Luikse kamer van inbeschuldigingstelling de stelling van procureur des konings Bourlet van Neufchateau en van de burgerlijke partijen dat Nihoul lid was van een “polycriminele bende”. Deze stelling werd ook gevolgd door het Luikse parket-generaal, dat beroep aantekende tegen de beslissing van de raadkamer van Neufchateau.

Nihoul van zijn kant heeft steeds volgehouden dat hij niets te maken had met de kinderontvoeringen. Het argument dat zijn contacten met Dutroux en Lelièvre louter kaderden in een infiltratiepoging van het drugsmilieu, werd echter pas uitgespeeld tijdens de debatten voor de raadkamer. Dat komt de zestiger uit Brussel nu te staan op een bijkomende verdenking, met name provocatie in het kader van een drugstrafiek.

Dat Dutroux, Lelièvre en Martin doorverwezen worden, is geen verrassing. Voor hen verandert er niets.

De partijen hebben nu veertien dagen de tijd om cassatieberoep aan te tekenen. Als Cassatie een of meerdere beroepen gegrond bevindt, moeten de debatten voor de KI worden overgedaan. Indien dat niet zo is, kan het gerecht een datum voor het proces vaststellen.

Bron » De Standaard