Marc Dutroux naar Marcinelle voor onteigening gruwelhuis

Marc Dutroux is vanochtend omstreeks 10.30 uur aangekomen aan zijn voormalige woning in Marcinelle. Conform een wettelijke procedure is Dutroux ter plaatse omdat hij de toegekende waarde van zijn eigendom betwist. De stad Charleroi besliste maanden geleden om het goed te onteigenen.

In Marcinelle werd een omvangrijke politiemacht ontplooid om een ontsnapping te voorkomen en eventuele manifestaties onder controle te houden. Er zijn ook een vrederechter en de advocaat van het comité van aankoop aanwezig.

Eind maart keurde de gemeenteraad van Charleroi de gerechtelijke onteigening voor openbaar nut van het pand goed. Na een lange juridische procedure zal het ‘gruwelhuis’, waarin Dutroux de geheime kelder bouwde en de ontvoerde meisjes opsloot, in het stadspatrimonium opgenomen worden. Dat moet voorkomen dat het goed openbaar zou worden verkocht.

De stad Charleroi denkt na over de mogelijkheid om er een open groene ruimte te openen. De stad wacht echter op het akkoord van de families van de slachtoffers. Jean-Denis Lejeune, de vader van Julie, kantte zich destijds tegen dit opzet. Hij wil dat het huis bewaard blijft om te tonen hoe de meisjes werden opgesloten.

Veeleer zwijgzaam noemden sommige bronnen Marc Dutroux bij zijn bezoek aan zijn huis in Marcinelle deze voormiddag. De stad Charleroi besliste om de voormalige woning van Dutroux te onteigenen. Omdat hij de toegekende waarde betwist, schrijft de wettelijke procedure voor dat Dutroux een bezoek kan brengen aan zijn woning. Zonder zijn bezoek zou de hele procedure nietig verklaard kunnen worden.

Dutroux had de mogelijkheid om in zijn cel te blijven en zich ter plaatse door iemand anders te laten vertegenwoordigen, maar hij verkoos om zelf naar Marcinelle te gaan. Tijdens zijn bezoek aan het huis kon hij commentaar geven op de procedure en op het aanbod. Volgens sommige bronnen gaf hij maar weinig opmerkingen. Op de website van La Nouvelle Gazette werd aangekondigd dat het aankoopcomité 22.692 euro voor het huis geboden heeft.

Gezien de hoge schulden van Dutroux, zal hij zelf weinig van die som zien. Acht federale agenten begeleidden het bezoek van Dutroux. Buiten hielden 22 lokale agenten alles in het oog. Dutroux bleef slechts enkele minuten in het huis in Marcinelle.

Bron » De Morgen