Getuigen brengen Nihoul in verband met diverse feiten

Een aantal getuigen die vanmiddag voor het assisenhof in Aarlen zijn verschenen, brengen beschuldigde Michel Nihoul in verband met heel diverse feiten. Verschillende van die getuigen werden opgeroepen door de verdediging van Laetitia Delhez.

Speurder Jean-Pierre Adam verklaarde dat uit de verhoren die hij afnam, blijkt dat Michel Nihoul in de bars van Michel Piro gesignaleerd was. Piro zei later aan Jean-Denis Lejeune en een tiental andere getuigen dat hij onthullingen zou doen over de verdwijning van Julie en Melissa. Vooraleer hij daarvoor de gelegenheid kreeg, werd hij in opdracht van zijn vrouw vermoord.

De vroegere rijkswachtcommandant Guido Torrez kwam vertellen hoe hij in 1986 een telefoontje kreeg van “iemand van het kabinet van minister de Donnea” (toen minister van Defensie en voogdijminister van de rijkswacht) om onregelmatigheden te melden bij de rijkswacht van Schaarbeek. Naderhand bleek dat Nihoul diegene was die gebeld had. De beschuldigde probeerde zo een onderzoek stil te leggen naar een ongedekte cheque van ene Borgez.

Nihoul zou nadien nogmaals geprobeerd hebben om tussen te komen voor deze man, die advocaat-generaal Godbille even later op de getuigenstoel zei dat hij zich bezighield met de “bazar van de criminaliteit”. “Geen high tech-criminaliteit, maar talrijke affaires van allerlei slag”.

Volgens de verdediging van Nihoul werd hier “van alles en om het even wat” met elkaar in verband gebracht en ging het vaak om zaken waarvan Nihoul niet verdacht wordt en die geen deel uitmaken van de vragen waarop de assisenjury zal moeten antwoorden.

Xavier Magnée merkte op dat al deze pistes niet in het kraam pasten van onderzoeksrechter Jacques Langlois. “Van zodra Marc Dutroux niet centraal staat in een onderzoek, beschouwt Langlois het spoor als een ‘nevenonderzoek’ en wordt de deur gesloten”.

Bron » De Standaard