Levenslang voor Dutroux

Op het assisenproces in Aarlen is Marc Dutroux veroordeeld tot levenslange opsluiting. Hij kreeg daarbovenop nog 10 jaar terbeschikkingstelling opgelegd. Dat is een interneringsmaatregel die betekent dat hij nooit meer vrijkomt. Michelle Martin kreeg 30 jaar cel, Michel Lelièvre 25 jaar en Michel Nihoul 5 jaar.

Vorige week bevond de jury Dutroux schuldig aan meervoudige ontvoering, verkrachting en moord en de drie rechters en twaalf juryleden in het proces moesten vandaag de strafmaat bepalen.

Tegen het einde van de middag maakte rechtbankvoorzitter Stéphane Goux bekend hoe lang Dutroux achter de tralies gaat. Het oordeel omvatte 50 pagina’s, die integraal werden voorgelezen. Voor de eigenlijke de strafmaat was het wachten tot de laatste vijf pagina’s.

Het openbaar ministerie eiste gisteren levenslang voor Dutroux, dertig tot vijfendertig jaar cel voor Michelle Martin, dertig jaar voor Michel Lelièvre en tien jaar voor Michel Nihoul. In het geval van Dutroux en Martin werd die eis dus ingewilligd, Lelièvre en Nihoul kregen iets minder dan de geëiste straffen.

Nihoul mag vanavond bovendien weer naar huis, omdat het openbaar ministerie voor hem niet de onmiddellijke aanhouding vroeg.

“Beter af dan de slachtoffers”

Nadat het arrest voorgelezen was, richtte voorzitter Stéphane Goux zich tot de veroordeelden. “Marc Dutroux, u hebt de maximumstraf gekregen. Maar u bent waarschijnlijk nog beter af dan uw slachtoffers”, zei hij.

“Michelle Martin, indien u een onderdanige vrouw bent, zult u erop toezien in de toekomst alleen maar met mensen met een goede invloed in contact te komen. Michel Lelièvre, ik heb u enkele jaren geleden ontmoet in Namen, toen u als moraliteitsgetuige verscheen op het proces van uw broer, die voor drugs terechtstond. Ik hoop dat u van de drugs zult kunnen blijven en na uw vrijlating, een normaal leven zult kunnen leiden. En wat u betreft, Michel Nihoul, uw gezondheidstoestand heeft u wijzer gemaakt en dat was tijd”, zei Goux zonder op zijn papieren te kijken.

Vervolgens bedankte de assisenvoorzitter iedereen die meewerkte aan het proces. Een speciaal woord was er voor de advocaten van de Nederlandstalige balies. “Die hebben alle debatten gevolgd in een taal die niet die van hen was. Ze hebben dat op een duidelijke manier gedaan en met fijnzinnigheid”, zei Goux.

Ook de juryleden, die het proces nu mogen verlaten, kregen dankwoorden. “Ik denk dat België fier mag zijn op u”, zei de voorzitter. De juryleden krijgen nog vrijaf tot 30 juni aanstaande. Hun werkgevers zullen zolang door het ministerie van Justitie vergoed worden voor het doorbetalen van hun lonen.

Pleidooien

De advocaten van Michel Lelièvre pleitten deze voormiddag als eersten. Ze hadden het onder meer over de perfecte samenwerking van Lelièvre met het gerechtelijk onderzoek en wezen erop dat de redelijke termijn voor een proces overschreden was. Ze vroegen dat Lelièvre minder gestraft zou worden dan Dutroux en Martin, omdat procureur Bourlet tijdens de pleidooien over de schuldvragen duidelijk gesteld had dat de verantwoordelijkheid van de vier in de beklaagdenbank niet even groot is.

De advocaten Xavier Attout en Frédéric Clément de Cléty van Michel Nihoul wezen erop dat Nihoul alleen schuldig bevonden was aan drugsfeiten en bendevorming voor drugs en mensenhandel. Ze vroegen de jury en het hof om Nihoul daarom te berechten zoals een strafrechtbank dat zou doen. Dat betekende voor de advocaten een straf tussen zes maanden en drie jaar. Advocaat Attout hoopte zelfs dat de jury en het hof het voor zijn cliënt zouden houden bij een schuldigverklaring.

Laatste woord beschuldigden

De laatste woorden van Marc Dutroux op het proces, deze voormiddag, gingen niet onopgemerkt voorbij. Tot drie keer toe onderbrak voorzitter Stéphane Goux Dutroux omdat hij over de grond van het dossier begon te pleiten, over andere “betrokkenen” sprak en zich niet beperkte tot visie op de strafmaat.

“U moet hier niet het proces maken van mensen die hier niet terechtstaan”, zei de voorzitter tot Dutroux. De advocaat van Dutroux, Xavier Magnée, stelde vervolgens voor om de zitting even te schorsen om met zijn cliënt te overleggen. De voorzitter ging op dat verzoek in.

Nadien zei Dutroux andermaal dat hij onschuldig was voor de dood van An, Eefje en Bernard Weinstein. Volgens zijn advocaat Ronny Baudewyn blijft Dutroux erbij dat hij schuldig is bevonden aan feiten die hij niet heeft gepleegd, en zijn de omstandigheden waarin het proces is gevoerd, niet de omstandigheden waren waarop hij recht had.

Baudewyn herhaalde nog dat hij niet in Cassatie gaat. “Wat mij betreft, is de zaak gesloten”, aldus de advocaat. Michelle Martin drukte nogmaals haar spijt uit en zei dat ze elke straf zou aanvaarden. Michel Nihoul vroeg het hof en de jury om mild voor hem te zijn.

Het proces-Dutroux duurde in totaal 62 dagen.

Bron » De Standaard