Laatste zitting in proces-Dutroux duurt amper vijf minuten

De laatste zitting van het proces-Dutroux voor het assisenhof in Aarlen heeft vandaag niet eens vijf minuten geduurd. De veroordeelden waren niet aanwezig. Voorzitter Stéphane Goux veroordeelde Marc Dutroux, Michelle Martin en Michel Lelièvre tot de betaling van schadeloosstelling aan de burgerlijke partijen.

De veroordeelden dienen een som van 500.000 euro te betalen aan Sabine Dardenne en van 300.000 euro aan Laetitia Delhez die minder lang opgesloten zat in het huis in Marcinelle.

De ouders van de overleden slachtoffers kregen elk 100.000 euro toegewezen. De ouders van Sabine en Laetitia zullen ieder een som van 50.000 euro kunnen opeisen.

De grootouders, evenals de broers en de zussen van de slachtoffers kunnen sommen tussen 12.500 en 25.000 euro opeisen.
Het is weinig waarschijnlijk dat de burgerlijke partijen op een dag de sommen bekomen die hen door het hof werden toegekend. Ze kunnen zich wel richten tot het fonds voor hulp aan slachtoffers, maar het bedrag dat hier wordt uitgekeerd zal geplafonneerd zijn tot 62.000 euro per burgerlijke partij.

Zitting duurde maar vijf minuten

Na een korte repliek van Olivier Slusny, de advocaat van Michel Lelièvre, heeft voorzitter Goux de zitting vandaag meteen geschorst. Slusny betwistte de forse bedragen die de burgerlijke partijen dinsdag gevorderd hadden.

Hij vond 100.000 euro per overleden slachtoffer als morele schadevergoeding voor de families een redelijk bedrag, maar verschillende burgerlijke partijen van de slachtoffers hadden een veelvoud daarvan gevraagd. Voor de slachtoffers die nog in leven zijn, vond Slusny een lagere vergoeding billijk.

Slusny zei de burgerlijke partijstellingen ernstig te nemen omdat hij nog hoopt dat zijn cliënt ooit zal vrijkomen en in staat zal zijn om de slachtoffers te vergoeden. Daarom vond de advocaat het belangrijk genoeg om deze morgen over de burgerlijke belangen nog een extra zitting te vragen.

De zitting verliep in een ietwat surrealistische sfeer. Alleen de noodzakelijke veilgheidsmaatregelen waren getroffen. Buiten waren politieagenten volop de dranghekken rond het paleis aan het afbreken. Politieagenten, perslui, technici en andere betrokkenen namen uitgebreid afscheid van elkaar en enkele juryleden hadden postgevat op de publieksbanken.

Drie van de vier veroordeelden werden vertegenwoordigd door hun advocaten Olivier Slusny (Lelièvre), Sébastien Schmitz (Martin), Ronny Baudewyn en Xavier Magnée (Dutroux). Van de burgerlijke partijen was niemand vertegenwoordigd.

Bron » De Standaard