“Dutroux weet niet wie van netwerk deel uitmaakte”

Marc Dutroux kent geen namen van mensen die deel uitmaken van eennetwerk waar hij mee zou hebben samengewerkt. Hij zei dat vandaag na de zitting van de raadkamer in Neufchâteau, toen een journalist hem daar naar vroeg. Dutroux beweerde onlangs in een interview dat er wel degelijk een netwerk bestond en dat het gerecht dit spoor niet wil uitspitten.

Het veelbesproken interview dat een journalist van de commerciële zender VTM in de cel van Dutroux afnam, kwam niet ter sprake op de zitting van de raadkamer, waarop ook Michèle Martin en Michel Lelièvre aanwezig waren. “Het voorval zal geen nieuwe wending aan het onderzoek geven”, zei Olivier Slusny, de advocaat van Lelièvre. “Dutroux heeft ook spreekrecht. Hij heeft er belang bij in een netwerk te doen geloven, maar hij brengt geen enkel element, geen enkel bewijs aan.”

De advocaten van Martin en Lelièvre vroegen andermaal de vrijlating van hun cliënt, en zo niet de openbaarheid van de debatten. De raadkamer verwierp het verzoek, waarna de advocaat van Lelièvre aankondigde dat hij in beroep zou gaan.

De kamer van inbeschuldigingstelling van Luik heeft aan onderzoeksrechter Langlois gevraagd het onderzoek op 28 februari af te sluiten. Het onderzoek is rond, maar het dossier moet nog afgewerkt worden. “Na deze datum zal procureur Michel Bourlet zijn besluiten opstellen en allicht de verwijzing van de beschuldigden naar het hof van Assisen vragen”, zei advocaat Slusny.

Bron » De Standaard