Reparatiewet moet nieuwe wapenwet herstellen

De regering werkt aan een “reparatiewet” van de amper goedgekeurde nieuwe wapenwet. De wet moet worden aangepast na opmerkingen van het Arbitragehof over het niet voorzien van een overgangsregeling voor de bezitters van een wapen. Daardoor zal de termijn voor het aanvragen van een vergunning wellicht moeten worden verlengd.

Het parlement keurde op 8 juni 2006 de nieuwe wapenwet goed. De wet kwam er snel nadat de 18-jarige Hans Van Themsche op 11 mei 2006 in Antwerpen op straat Luna en haar Malinese oppas Oulematou doodschoot en de Turkse Songul Koç verwondde. Van Themsche had vlak voordien zonder enige moeite zijn wapen gekocht bij een handelaar.

De regering besliste dat dat niet meer kon. Voortaan moest iedere bezitter van een wapen een vergunning kunnen voorleggen. De vergunning werd ook beperkt tot vijf jaar. Maar de Nationale Unie van Wapenmakers, Jagers en Sportschutters (NUWJS) stapte naar de rechtbank omdat de wapenwet geen overgangsprocedure voorzag waarmee de houders van oude vergunningen zich in regel konden stellen.

De wet van 9 juni trad onmiddellijk in werking en eigenaars van een vergunning ouder dan vijf jaar, bevonden zich van de ene op de andere dag in de illegaliteit. Dat kan niet volgens het Arbitragehof.

De ministerraad poogde de zaak te redden door in een omzendbrief een overgangsregeling van zes maanden tot 9 december te voorzien, maar een circulaire is enkel een interne administratieve instructie die geen voorrang heeft op de wet.

“De wet moest veel te snel door het parlement worden gejaagd. Toevallig lag er een ontwerp van een nieuwe wapenwet klaar, net na het drama in Antwerpen. Dat ontwerp werd zonder een grondige studie aanvaard. De uitvoeringsbesluiten zouden in juli klaar zijn maar intussen werden ze nog niet gepubliceerd. Door deze toestand is de rechtszekerheid van alle bezitters van een wapen grondig aangetast. We hebben onze leden aangeraden nog even te wachten met het indienen van een aanvraag. We weten zelfs niet hoeveel zo’n vergunning gaat kosten”, zegt Luc Brees, jurist en secretaris-generaal van het Koninklijk Verbond van Belgische Schuttersverenigingen.

De overheid geeft de wapenbezitters de mogelijkheid om zich tot 9 december in regel te stellen, maar door het arrest zal de termijn zo goed als zeker worden verlengd. “Er moet nog aan de wet worden gesleuteld. Dat zal nog even tijd vergen. We gaan ervan uit dat we alles nog binnen de voorziene termijn rond krijgen,” zegt de woordvoerder van de minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (VLD). Het inleveren van ongebruikte wapens bij de politie kan wel zoals gepland vanaf maandag.

Bron » De Standaard