Illegale vuurwapens worden massaal ingeleverd

De provinciale wapeninzamelweek is een enorm succes. In alle politiezones in Vlaams-Brabant stromen de illegale wapens binnen. In de politiezone Herko (Herent-Kortenberg) leverden bewoners de afgelopen weken al tweehonderd wapens in.

De inwoners hebben nog tot 9 december de tijd om hun illegale wapens in te leveren. Nadien volgen er sancties. Dat is een gevolg van de nieuwe wapenwet. Gouverneur Lodewijk de Witte nam het initiatief om van 20 tot en met 25 november een provinciale wapeninzamelactie te houden.

“Om nog meer mensen aan te zetten gebruik te maken van de mogelijkheid die de wet hen biedt”, stelt de gouverneur. “Het is mijn stelligste overtuiging dat een gebalde wapeninzamelingsactie een groter effect kan sorteren.”

Dat blijkt te kloppen. De wapens stroomden toe op de politiekantoren. Op het politiecommissariaat in Herent zamelde hoofdinspecteur François Verhoeven op amper drie uur tijd al zestien wapens in. “Vooral jachtwapens en .22’ers. Sommige dateren al van voor de oorlog. Er zijn ook mooie jachtgeweren bij”, vertelt hij.

Hij stalt de buit graag uit. “Ook mensen met een vergunning komen hun wapen inleveren. Ze doen de moeite niet meer om lid te worden van een schietclub of een jachtvergunning te halen.”

De inwoners van Herent en Kortenberg kunnen al enkele weken terecht bij de politiezone Herko om hun wapens in te leveren. Dat leverde al een tweehonderdtal wapens op. “Maar wie weet hoeveel mensen hun wapen toch nog houden?”, vraagt hoofdinspecteur Verhoeven zich af. Hoe dan ook, de inzamelactie is een succes.

De ingeleverde wapens gaan naar Arcelor in Gent waar ze in de hoogovens verdwijnen. Wie toch zijn wapen wil houden, moet minstens achttien jaar zijn, de wapenwet kennen, een doktersattest hebben, een goede reden hebben om het wapen in huis te hebben en ook goed mee kunnen schieten. Inschrijven in een schietclub is dus verplicht. Wie dat niet wil, of geen goede reden heeft om zijn wapen te houden, moet het inleveren.

Bron » De Standaard