Dramatisch afscheid van erfstukken

De politiekorpsen van Vlaams-Brabant hebben dezer dagen hun handen vol met de honderden geweren, pistolen en revolvers die door de burgers worden ingeleverd in het raam van een regularisatieactie. Met veel stukken is nooit één schot gelost.

Bij de politie worden sinds maandag veel overuren gepresteerd om de afgedankte wapens in ontvangst te nemen en de aanvragers van een wapenvergunning te bedienen. In elke politiezone van Vlaams-Brabant zijn er al een paar honderd wapens ingeleverd. Iedereen die na 9 december nog een vuurwapen bezit, moet een vergunning kunnen voorleggen en veel mensen wensen daarom hun wapen niet te behouden.

Het afscheid valt voor sommigen zwaar. “Er spelen zich hier soms kleine drama’s af”, zegt Eric De Vleminck van de politiezone Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel . “Veel mensen hebben een emotionele band met het wapen. Dikwijls is het een erfstuk van een familielid. Hoewel ze er nooit een schot mee hebben gelost en het meestal weinig waarde heeft, geven ze het toch niet graag af.”

“Hier komen dus wapens binnen van mensen die nooit een gevaar voor de maatschappij zullen betekenen, maar de wet moet worden nageleefd. Ik heb er al 340 in ontvangst genomen.”

Bij de politiezone Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke werden tot vandaag ruim 200 wapens ingeleverd. “Bij het in ontvangst nemen, moeten we omzichtig te werk gaan want soms zijn de wapens nog geladen”, zegt de verantwoordelijke agent. “We kregen bijvoorbeeld een wapen waarbij de kogel schietklaar in de kamer zat. Dit karwei is dus niet zonder gevaar.”

“Sommige wapens verkeren in zo’n slechte staat dat ze gevaarlijker zijn voor de schutter dan voor het doelwit”, zegt Patrick Nolis van de politiezone Pajottenland. “De wapens mogen ook anoniem worden ingeleverd maar dat is hier nog niet gebeurd.”

In Halle brachten de burgers al ruim 300 wapens naar de politie. “Volgens het register telt Halle 900 wapens maar er zijn ook personen met 30 en meer stukken”, vertelt hoofdinspecteur Wim Decorte. “Vooral oudere personen doen afstand van hun wapen omdat ze anders verplicht zijn vijf keer per jaar naar een schietstand te gaan oefenen.”

De nieuwe wapenwet zal heel wat woningen veiliger maken want sommige wapenbezitters brengen een klein arsenaal binnen. “Het record bij ons staat op naam van een man die ruim 1.000 patronen afleverde”, zegt Freddy Dekeyser van de politiezone Zaventem .

“We zien hier ook mensen die eigenlijk al sinds 1992 een wapenvergunning moesten hebben.” Eric Bassleer van de politiezone Vilvoorde-Machelen heeft nog maar 21 wapens ontvangen “maar er staan een zestigtal afspraken genoteerd van wapenbezitter”‘, luidt het. “Het wordt weekendwerk om alles voor het aflopen van de amnestieperiode klaar te krijgen.”

Een keuringscommissie zal de ingeleverde wapens selecteren en enkele stukken met historische waarde aan musea schenken. Wapens die bruikbaar zijn voor de opleiding in politiescholen, worden behouden. De rest wordt bij Sidmar in Gent versmolten tot staal.

Bron » De Standaard