Wapeninzamelingen provincies zijn succesvol

De provinciale wapeninzamelingen zijn een succes. In Oost-Vlaanderen werden al 11.300 wapens ingezameld. In West-Vlaanderen zijn dat er bijna 4.000, in Limburg ruim 3.000. Voor Vlaams-Brabant zijn geen cijfers bekend.

In Oost-Vlaanderen zijn tot nu toe 11.355 wapens ingediend. Zo’n 8.020 wapens worden vernietigd, 3.334 verguningsplichtige wapens werden aangeboden ter regularisatie. In West-Vlaanderen zijn bij de diverse politiediensten 3.993 wapens ingeleverd voor vernietiging. Bij de Limburgse politiediensten werden al meer dan drieduizend wapens binnengebracht.

Voor Vlaams-Brabant zijn nog geen cijfers ter beschikking. Die zullen later gecommuniceerd worden door minister van Justitie Laurette Onkelinx. Volgens gouverneur Lodewijk De Witte was de wapeninzameling ook in zijn provincie een succes. Na 9 december wordt de wapenwet strenger. Wie dan nog in het bezit is van een niet-vergund wapen, riskeert een boete en een gevangenisstraf.

Bron » De Standaard