Bijna 9.000 aanvragen voor passief wapenbezit

In het Vlaams Gewest zijn 8.756 aanvragen ingediend voor passief wapenbezit. Het gaat om het bezit van wapens zonder een wettige bezitsreden (zoals jagen), waardoor bijvoorbeeld wapens als erfstukken in de familie kunnen blijven.
De aanvraag moest worden ingediend voor 31 oktober 2008.

Van de 8.756 aanvragen werden er momenteel 1.944 aanvaard. De meeste aanvragen worden nog onderzocht. De verstrengde wapenwet van 8 juni 2006 laat toe een wapen te hebben zonder munitie en zonder wettige bezitsreden, het zogenaamde passieve wapenbezit. De wet werd daarom achteraf aangepast.

De provincie West-Vlaanderen is koploper wat het aantal aanvragen betreft. Er werden 4.268 ingediend, waarvan er 1.549 werden aanvaard. Twaalf dossiers werden geweigerd wegens veroordelingen of gevaar voor de openbare orde. De rest wordt nog onderzocht.

In Oost-Vlaanderen werden 2.092 aanvragen ingediend, waarvan er tot nog toe 145 werden aanvaard en 42 geweigerd.

In Antwerpen en Vlaams-Brabant waren er precies 911 aanvragen, waarvan er respectievelijk 52 en 88 werden aanvaard tot op heden. In Antwerpen werd tot vandaag amper 1 aanvraag geweigerd; in Vlaams-Brabant geen enkele.

In Limburg ten slotte gebeurden 574 aanvragen, waarvan er 110 werden aanvaard en geen enkele werd geweigerd. Ook daar wordt de rest nog onderzocht.

Buiten Henegouwen ontbreken cijfers uit de provincies in het Waals Gewest. In Waals-Brabant bijvoorbeeld is dat te wijten aan de registratiewijze van de dossiers. In Henegouwen waren er 2.221 aanvragen, waarvan er 234 onontvankelijk werden verklaard. De andere aanvragen worden nog onderzocht.

In het Brussels Gewest werden tot nog toe 305 van de 1.874 aanvragen aanvaard. Er zijn nog 19 procedures van weigering lopende wegens gevaar voor de openbare orde. Precies 1.550 andere worden onderzocht.

Bron » De Standaard