Kamer verlengt amnestieperiode voor nieuwe wapenwet tot 30 juni

De Kamer heeft woensdag unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd dat de wapenwet wijzigt. Het verlengt de amnestieperiode voor de regularisatie van bekende wapens en de inlevering van illegale wapens tot 30 juni volgend jaar. De bestaande deadline van 9 december is ondertussen al verstreken.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers zette verder het licht op groen voor een wetsontwerp en ontwerp van bijzondere wet die Vlaanderen, de Franse gemeenschap, het Waals gewest, het Brussels gewest en de Duitstalige gemeenschap financieel compenseren voor de schoolpremie (of aanvullende kinderbijslag) die zij dit jaar hebben uitgekeerd aan de personen aan wie zij kinderbijslag moeten betalen. Het gaat om iets meer dan 5 miljoen euro.

De Kamer nam tot slot een wetsontwerp aan dat de hoven van beroep van Gent en Bergen meer personeel geeft.

De laatste plenaire vergadering voor het kerstreces vindt morgen/donderdag plaats. Dan staan het klassieke vragenuurtje en de discussie en stemming over de begroting zelf op het programma.

Bron » De Standaard