Onkelinx vraagt parlement amnestieperiode te verlengen

Uittredend minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) vraagt het nieuwe parlement zo snel mogelijk een wet te stemmen die de amnestieperiode verlengt voor de regularisatie van bekende wapens en de inlevering van illegale wapens. De amnestieperiode loopt eind deze maand af. Onkelinx zegt nu pas te vernemen dat veel wapenbezitters hun situatie niet tijdig kunnen regulariseren. Een wet stemmen voor 30 juni is praktisch niet mogelijk.

Vorige zomer keurde het parlement een nieuwe wapenwet goed. Die maakt alle vuurwapens vergunningsplichtig. Alle andere wapens zijn verboden. De wet gaf wapenbezitters eerst tot 9 december de tijd om hun situatie te regulariseren. De paarse meerderheid verlengde de amnestieperiode echter tot 30 juni.

Onkelinx sprak zich in het voorjaar uit tegen een verlenging van de amnestieperiode. Een week na de verkiezingen is de PS-politica van mening veranderd. Ze zegt de laatste dagen informatie te hebben ontvangen waaruit blijkt dat een groot aantal wapenbezitters omwille van een reeks praktische obstakels de regularisatie niet meer tijdig kunnen afhandelen.

Onkelinx wijst er bijvoorbeeld op dat de Vlaamse gemeenschap pas op 11 mei een nieuw decreet goedkeurde inzake de vergunningen voor sportschutters. Ze dienden tot dan te wachten om een aanvraag in te dienen bij hun federatie. “Op het terrein stelt men een grote toevloed vast van aanvragen voor vergunningen die heel moeilijk binnen de voorziene termijnen kunnen worden behandeld”, luidt het vrijdag in een mededeling. In de Franse gemeenschap zit ook een decreetsaanpassing in de pijplijn.

Daarnaast maakt Onkelinx gewag van informatie die ze donderdag pas kreeg van de verantwoordelijke van de Federale Wapendienst, die meedeelde dat de provinciale diensten die instaan voor de toekenning van wapenvergunningen moeilijkheden ervaren bij de behandeling van de aanvragen. “De diensten worden overspoeld, wat leidt tot vertragingen voor duizenden dossiers. Dit toont aan dat een groot deel van de wapenbezitters gewacht heeft tot het einde van de overgangsperiode om zich kenbaar te maken”, luidt het.

Tot slot laat Onkelinx weten dat van de 695.864 wapens die geregistreerd zijn bij het Centraal Wapenregister er nog maar 210.429 ofwel vernietigd ofwel geregulariseerd zijn (of in regularisatie zijn). Dat is dus nog maar één op drie.

Daarom pleit de minister van Justitie voor een verlenging van de overgangsperiode met zes maanden. Aangezien het parlement daarvoor een wet moet stemmen, roept ze Kamer en Senaat op om dit dringend te doen.

Dat is voor 30 juni echter praktisch niet haalbaar. De kersverse kamerleden en senatoren leggen pas volgende donderdag 28 juni de eed. Los van het feit dat de parlementaire commissies nog niet zijn samengesteld, is er het probleem dat de Senaat nog niet rechtsmatig kan vergaderen omdat de gemeenschapssenatoren en de gecoöpteerde senatoren nog niet zijn aangeduid.

Bron » De Standaard