Wapenwet schiet doel voorbij

De ‘wet-Van Themsche’ heeft niet geleid tot de gewenste registratie van alle wapenbezitters. Het parlement denkt na over een aanpassing ervan. In België zijn er naar schatting twee miljoen wapens in het bezit van particulieren. Slechts 80.000 van die wapenbezitters hebben zich de voorbije maanden bij de politie gemeld, na de goedkeuring in juni van een strengere wapenwet.

Die wet moet onder meer impulsaankopen van een jachtwapen, zoals in het geval van Hans Van Temsche, verhinderen. Het is ook de bedoeling dat alle wapeneigenaars zich zouden registreren, zodat de politie te allen tijde zou weten welke wapens zich waar bevinden.

Wie bijvoorbeeld strafbare feiten pleegt, zou zijn wapenvergunning kwijtspelen. Eigenaars moeten hun pistolen en geweren ook op een veilige plek thuis opbergen, zodat zich geen “domme accidenten” kunnen voordoen. En mensen met een illegaal wapen thuis, kunnen dit tijdens een amnestieperiode binnenbrengen om het te laten vernietigen.

Een van de redenen waarom de wapenwet haar doel voorbijschiet, is dat eigenaars van een waardevol collectiestuk niet bereid zijn hun wapen onklaar te laten maken. Daardoor verliest het erfstuk bijvoorbeeld een groot deel van zijn waarde.

De eigenaars moeten dat wapen volgens de wapenwet ook aan de politiediensten afgeven, terwijl ze het juist in bezit willen houden, bijvoorbeeld om het te bewonderen of eens om de zoveel tijd in handen te nemen.

De Kamer van volksvertegenwoordigers is bereid de wapenwet te veranderen, amper een half jaar nadat de regeling is goedgekeurd. Na de racistische moorden in Antwerpen door Van Temsche is de wet in snelvaarttempo gewijzigd, en nu komen de tekortkomingen ervan aan het licht.

Een werkgroep kamerleden kreeg de opdracht suggesties uit te werken voor verbeteringen aan de wet. De werkgroep hield hierover gisteren een hoorzitting met wapenhandelaars, wapenverzamelaars, jagers- en schuttersverenigingen en ook politiemensen en ambtenaren die instaan voor de toepassing van de wapenwet van 8 juni 2006.

Uit hun getuigenissen blijkt duidelijk dat er heel wat knelpunten overblijven. “Wij zijn er voorstander van dat alle jagers hun wapen laten registreren”, verklaarde Cédric Arie van de Sint-Hubertusvereniging. “We moedigen onze leden hiertoe aan, maar we zitten strop. De jagers zijn zeer ongerust.”

Ook op het terrein valt het voor de lokale politie niet mee de controles uit te voeren. “Wij zouden in een jaar tijd ongeveer 16.000 wapenvergunningen moeten natrekken”, zei Louis Raemaekers, hoofd van de wapendienst in de politiezone Antwerpen. “Maar met de huidige veertien agenten gaat dat niet. Het zouden er veertig moeten zijn.”

De politieman en andere ambtenaren erkenden dat de nieuwe wapenwet veel administratieve rompslomp met zich brengt.

Tijdens de hoorzitting werden de tegenstellingen blootgelegd. Spirit en Ecolo willen niet dat aan de wapenwet gemorreld wordt, de Franstalige socialisten uit Luik vragen een werkbare regeling, de Franstalige liberalen bepleiten zelfs uitstel “omdat er zich te veel moeilijkheden aandienen”.

De voorzitter van de werkgroep, de VLD’er Stef Goris, wacht een moeilijke opdracht. “We moeten een oplossing vinden opdat veel meer wapenbezitters zich laten registreren.”

Een denkspoor bestaat erin oudere, waardevolle wapens tijdelijk onklaar te laten maken, bijvoorbeeld door de slagpin eruit te halen. Op die manier kan het jachtgeweer van grootvader probleemloos op de schoorsteen blijven staan.

Bron » De Standaard