Opinie: Wapenwet onnodig versoepeld

Het federale parlement heeft zoals verwacht beslist de wapenwet te versoepelen. Het gaat hierbij niet, zoals vaak beweerd wordt, om technische aanpassingen die de uitvoerbaarheid van de wet verbeteren. Het gaat om een verzameling gunstmaatregelen op maat van de wapenbezitters en wapenliefhebbers, ten koste van de oorspronkelijke doelstelling van de wet – het verzekeren van de veiligheid van de burgers door het terugbrengen van het aantal vuurwapens dat in omloop is in België.

Deze versoepeling zou nodig zijn omdat de huidige wet de legale wapenbezitters onnodig hard aanpakt. Immers, het zijn vooral criminelen met hun illegale wapens die verantwoordelijk zijn voor de meeste problemen. Dit verhaal van de wapenlobby klopt echter niet. Er is een keihard, keer op keer wetenschappelijk bewezen verband tussen het aantal vuurwapens dat in een samenleving in omloop is en het aantal vuurwapengerelateerde ongevallen, impulsieve misdaden, criminele feiten en zelfmoorden. 80procent van de gewelddaden met dodelijke afloop spelen zich af binnen de kring van vrienden, partners of familie. Het is dus helemaal niet onredelijk om het particuliere wapenbezit aan strenge voorwaarden te koppelen.

Wij stellen vast dat de retributie die wapenbezitters moeten betalen bij de vergunningsaanvraag naar omlaag gehaald wordt. 85euro per wapen per 5 jaar – dit is minder dan anderhalve euro per maand – zou onredelijk hoog zijn. Vanaf nu geldt een forfaitaire som van 85euro ongeacht het aantal wapens waarop de vergunning betrekking heeft. Zoals aangegeven werd door de Minister van Binnenlandse Zaken is een dergelijke regeling nog minder kostendekkend dan de bestaande regeling. Een meerderheid van de commissieleden verkoos hier echter geen rekening mee te houden en elke Belg in toenemende mate te laten meebetalen voor elke wapenvergunning die verleend wordt.

Tot slot willen we er eveneens op wijzen dat de risico’s verbonden aan het bezit van wapens zonder munitie zwaar onderschat worden. Wapenbezitters hebben vanaf nu het recht om hun vuurwapen in het bezit te houden, wanneer de wettige reden hiervoor (bijvoorbeeld een jachtvergunning of sportschutterslicentie) vervalt. Het volstaat dat zij hun vuurwapen ooit op legale manier hebben verkregen en dat zij geen munitie in hun bezit hebben. Dit klinkt mooi in theorie, maar het is in de praktijk onmogelijk te controleren. Hoe kun je nagaan of iemand niet langer munitie in zijn of haar bezit heeft? Zonder een sluitend systeem dat toelaat munitie te traceren van fabrikant tot gebruiker, is het niet moeilijk om aan munitie te komen.

Wij kanten ons niet per definitie tegen elke vorm van vuurwapenbezit. Evenmin is het onze bedoeling om het de vele jagers en sportschutters onmogelijk te maken hun hobby te beoefenen. Wel steunt volgens ons elke degelijke wapenwet op het principe dat het bezit van vuurwapens verboden moet zijn, tenzij een goede reden aangetoond kan worden om er wel één te hebben. Voorts moet een goede wapenwet een degelijk registratie- en controlemechanisme bevatten, om een zo accuraat mogelijk beeld te hebben van de wapens die in omloop zijn.

Op beide vlakken krijgen de voorgestelde versoepelingen van de wapenwet een onvoldoende. Cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie tonen aan dat België op de vijfde plaats staat van alle geïndustrialiseerde landen wat betreft het aantal doden door vuurwapens per 100.000 inwoners. Deze versoepeling van de wapenwet maakt het onmogelijk om die situatie te verbeteren. De beslissing de wapenwet te versoepelen zal met zekerheid extra mensenlevens kosten. En die slachtoffers zullen, ironisch genoeg, vooral vallen binnen de kennissenkring van de mensen die nu denken dat ze van de huidige meerderheid in het parlement een cadeau hebben gekregen.

Bron » De Standaard | Jan Cappelle