“Verboden wapendracht niet bestraft”

“Wie vandaag zonder vergunning een pistool, een revolver of een halfautomatisch wapen draagt, ontsnapt aan een sanctie.” Dat meent CD&V-justitiespecialist Tony Van Parys.

Na de racistische moorden door Hans Van Themsche, die in Antwerpen ongemoeid het wapen kon kopen waarmee hij vervolgens twee mensen doodde, zette de politiek vaart achter de uitwerking en goedkeuring van een nieuwe, strengere wapenwet. “De bedoeling was nobel, maar bij de uitvoering van die wet is men op het kabinet van Onkelinx blijkbaar overhaast en onzorgvuldig tewerkgegaan”, zegt oud-minister van Jusititie Tony Van Parys in Het Laatste Nieuws.

De nieuwe wapenwet voorziet dat niemand een vergunningsplichtig vuurwapen mag dragen tenzij om een wettige reden en op voorwaarde dat hij in het bezit is van een vergunning. “Maar dat artikel is nog steeds niet in werking getreden”, stelt Van Parys vast. “De oude wapenwet is dus nog van toepassing, maar de straffen die daar bij hoorden, zijn inmiddels wel opgeheven.”

Volgens Filip Ide, het diensthoofd van de federale wapendienst, is die conclusie wat kort door de bocht. De oude strafbepalingen zijn niet meer toepasbaar, maar volgens zijn interpretatie kunnen de bepalingen uit de nieuwe wet worden toegepast op de oude wapenwet.

Toeval of niet, maar het Antwerpse parket werd recent met een gelijkaardige zaak geconfronteerd. En het parket is van mening dat sanctioneren niet kan.

Filip Ide wijst erop dat, wanneer de meningen tegenover elkaar blijven staan, het aan de strafrechter toekomt om te oordelen. Mocht de versie van het parket en van Van Parys daarbij worden gevolgd, dan nog is dat relatief, vindt Ide. Want wie een wapen draagt, moet sowieso ook een vergunning hebben voor wapenbezit. En daarvoor geldt de nieuwe wapenwet volledig, dus het niet hebben van die vergunning is strafbaar.

Bron » De Standaard