Luikse procureur des konings Anne Bourguignont gaat met pensioen

De Luikse procureur des konings, Anne Bourguignont, gaat eind maart met pensioen. Onderzoeksrechter Danièle Reynders, de vicevoorzitster van de rechtbank van eerste aanleg in Luik, volgt haar op. Op 3 april legt ze de eed af.

De 65-jarige Bourguignont, de echtgenote van de voormalige liberale minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne, was de eerste vrouw die procureur des konings van Luik werd. In maart 1986 verliet ze haar post als advocaat-generaal om procureur Bacquelaine op te volgen. Op 21 jaar tijd verwezenlijkte Bourguignont talrijke zaken.

Het Luikse parket richtte bijvoorbeeld als eerste een sectie groot banditisme op in 1996 en werkte de gerechtelijke achterstand weg. Ook zette ze zich sterk in voor het organiseren van hulp voor slachtoffers.

“Er zijn geen ‘mooie’ dossiers voor een procureur des konings. Sommige hebben me echter getroffen. De zaak-Dutroux heeft een sterke indruk gemaakt op het parket van Luik. Er werden fouten gemaakt bij het leiden van het dossier, maar daarop kom ik niet terug. Voor mij betekende het een keerpunt in mijn professioneel leven”, aldus Bourguignont.

De procureur wil zich na haar pensioen inzetten voor anderen. “Ik heb een voorstel gekregen om me bezig te houden met bepaalde dossiers over intrafamiliaal geweld voor het provinciebestuur. Ook werd ik gecontacteerd door een werkgroep van mishandelde vrouwen. Ik zou eveneens maandelijks een permanentie willen organiseren in Manhay voor de armsten”, besloot Bourguignont.

Bron » De Morgen