Undercoverwerk op internet moet eenvoudiger

Politie en gerecht willen meer armslag krijgen in de strijd tegen pedofielen en andere misdadigers op het internet. Federaal procureur Johan Delmulle vraagt dat undercoverwerk op het internet eenvoudiger wordt, zo melden de Coreliokranten.

Dankzij het werk van een Belgische undercoveragent verijdelden de Belgische en Franse justitie onlangs een nieuwe zaak-Dutroux. Maar zo’n operatie is volgens Delmulle te omslachtig. De wet maakt immers geen onderscheid tussen een undercoveroperatie in de echte wereld, waarbij een agent fysiek contact heeft met de verdachten, en zo’n operatie op het internet.

Momenteel moet een politieman die via het web in contact komt met pedofielen of wapenhandelaars onmiddellijk zeggen dat hij voor de politie werkt. Hij mag niet zomaar een valse naam aannemen en het spel meespelen, om zo meer informatie te verzamelen of de identiteit van criminelen te achterhalen. Dat undercoverwerk is pas mogelijk nadat er een officiële infiltratieoperatie is opgestart. Het gaat om een zware procedure, die enkel in heel uitzonderlijke omstandigheden kan worden gebruikt en enkel door speciaal opgeleide agenten.

Volgens Delmulle is er dringend behoefte aan een afgezwakte versie van de infiltratieregels om efficiënt te kunnen reageren op de stijgende populariteit van het internet bij criminelen. De topmagistraat meent dat het niet lang hoeft te duren om de wet aan te passen. Het zou volstaan om een passage uit het nieuwe wetsontwerp over de bijzondere inlichtingenmethodes te kopiëren, want daarin is zo’n soepeler aanpak wel voorzien voor de staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst.

Bron » De Morgen