Overzicht profiler Bende van Nijvel laat nieuw onderzoek toe

De profiler op wie een beroep gedaan wordt in het dossier over de Bende van Nijvel, heeft een eerste overzicht ingediend. Dat verslag laat nieuw onderzoek toe, zo meent onderzoeksrechter Jean-Pol Raynal, die in Charleroi nog als enige belast is met de zaak.

Bij de bloedbaden in Brabant, die in 1982 begonnen en in 1985 ophielden, werden 28 mensen gedood. De zaak werd nooit opgehelderd en de overvallen op supermarkten en andere gewelddaden lieten niet toe vast te stellen of het om terroristische aanvallen of groot banditisme ging.

Het intussen behoorlijk dikke dossier wordt al jaren lang onderzocht in Charleroi en werd tot voor kort behandeld door twee onderzoeksmagistraten, Jean-Claude Lacroix en Jean-Pol Raynal. Lacroix, die ook rechtbankvoorzitter in Charleroi was, ging enkele maanden geleden met pensioen. Raynal werd intussen voorzitter en bleef als enige onderzoeksmagistraat over in het dossier.

De voorbije jaren werden verschillende technieken, zoals de leugendectector, gebruikt. Sinds januari is de Belgische profiler Danièle Zucker bezig met het opstellen van daderprofielen. In augustus diende ze een eerste rapport in, aldus onderzoeksrechter Raynal. Daartoe boog Zucker zich over een eerste reeks feiten, die niet noodzakelijk de ergste of dodelijkste waren.

De profiler doorliep de deskundigenrapporten en hoorde de getuigen nog een keer. “In tegenstelling tot wat we zouden kunnen denken, vervagen herinneringen niet noodzakelijk met de ouderdom van de getuigenissen”, voegde Raynal eraan toe.

De debriefing in augustus liet psychologische “aanbevelingen” toe die opgevolgd werden en informatie weer deden opduiken die misschien niet of onvoldoende gebruikt werd tijdens een eerdere lezing van het dossier. Vervolgens werden bijkomende onderzoeksdaden bevolen, met het horen van getuigen die soms nog niet ondervraagd waren.

De profiler zal haar werk voortzetten en een andere reeks feiten in verband met de Bende van Nijvel onderzoeken. Ze zal onder meer de plaatsen van de misdaden analyseren en het waargenomen gedrag van de daders, alsook de gerechtelijk-geneeskundige expertises, bestuderen.

“Bepaalde gepleegde feiten kunnen ondergeschikt lijken, zoals voertuigdiefstallen”, zei de onderzoeksrechter, “maar de manier waarop de daders tewerk gingen, kan veelbetekenend zijn, meer zelfs dan de buit”. Na de nieuwe analyses brengt Zucker wellicht op het einde van het jaar opnieuw verslag uit. Haar onderzoek zou nog aanleiding moeten geven tot bijkomende onderzoeksdaden, preciseerde de magistraat.

Bron » De Morgen