Belliraj hielp aanslag te verijdelen

De aangehouden terreurleider Abdelkader Belliraj zou onze Staatsveiligheid als informant geholpen hebben om een aanslag in een andere Europese lidstaat te verijdelen. Het rapport van het Comité I over de zaak zal overigens pas ten vroegste eind maart klaar zijn.

De timing van het rapport betekent dat de uittredende regering-Verhofstadt het probleem kan doorschuiven naar de toekomstige regering-Leterme. Die zal moeilijke knopen moeten doorhakken om het vertrouwen tussen de verschillende veiligheidsdiensten te herstellen.

Een week geleden, na het uitlekken van het feit dat de Belgisch-Marokkaanse terrorist Abdelkader Belliraj jarenlang als informant door de Staatsveiligheid betaald werd, gaven minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) en zijn collega van Defensie Pieter De Crem (CD&V) het Comité I opdracht een onderzoek te beginnen naar “de wijze waarop de Belgische inlichtingendiensten de personen zouden hebben opgevolgd die recent in Marokko werden gearresteerd en die aldaar zouden verdacht worden een terroristische groepering te vormen”.

Vorige dinsdag gaf de begeleidingscommissie van de Senaat, waaraan het Comité I rapporteert, een bijkomende opdracht. Het moet eveneens uitzoeken wie verantwoordelijk was voor het uitlekken in de media van het informantenstatuut van Belliraj.

Sinds het nooit geziene lek van de naam van een informant van de Staatsveiligheid staat de Belgische regering onder toenemende druk van de Amerikaanse, Britse en Franse inlichtingendiensten. “Zij maken zich ernstig zorgen over de gevolgen op internationaal niveau van de guerre des flics die momenteel wordt uitgevochten tussen de federale politie en de Staatsveiligheid”, zegt een senator die lid is van de begeleidingscommissie. “De buitenlandse diensten willen weten wat er aan de hand is, met wie ze veilig nog kunnen samenwerken en met welke diensten ze nog inlichtingen kunnen uitwisselen.”

Noch minister Vandeurzen, noch premier Verhofstadt lijkt echter van plan om de volgende weken in te grijpen. Ze wachten op de resultaten van de politiedelegatie die deze week naar Marokko ging en op het rapport van het Comité I. Maandag is op het federaal parket een vergadering gepland met alle magistraten en speurders van de dossiers waarin Belliraj wordt genoemd. Daar zullen de bevindingen uit Marokko worden geëvalueerd. Het rapport van het Comité I wordt evenwel pas ten vroegste eind maart verwacht, na de installatie van de nieuwe regering-Leterme.

Alain Winants, de chef van de Staatsveiligheid, is zich bewust van het gevaar dat de Belgische inlichtingendiensten het vertrouwen dreigen te verliezen van hun grote buitenlandse partners. “Hier is de ultieme grens overschreden die niet overschreden mag worden”, stelt hij. “Wat er gebeurd is, is zeer slecht voor het imago van een inlichtingendienst. Dit maakt ons werk veel moeilijker en compromitteert de relaties met de buitenlandse diensten.”

Intussen melden bronnen dat Belliraj wel degelijk een ‘een gouden tipgever’ is geweest voor de Staatsveiligheid. Volgens De Tijd heeft de man “cruciale inlichtingen bezorgd, waardoor een terroristische aanslag in een andere Europese lidstaat is verijdeld”. Welk land, wordt niet gepreciseerd. De Staatsveiligheid had naar eigen zeggen geen vermoeden dat Belliraj zich in Marokko tegelijk bezighield met politiek-terroristische activiteiten.

Bron » De Morgen | Georges Timmerman