“Nieuw boek Michel Nihoul wordt bom”

Michel Nihoul is van plan gerechtelijke stappen te ondernemen tegen bepaalde journalisten en tegen advocaat Georges-Henri Beauthier. Dat liet de voormalige “publieke vijand nummer 1”, zoals Nihoul zichzelf noemt, vandaag weten bij de voorstelling van zijn boek “Slaap zacht!”. Nihoul stelde zijn boek vandaag voor in een brasserie rechtover het Brusselse justitiepaleis. In “Slaap zacht!” zet hij stap voor stap zijn visie op de zaak-Dutroux uiteen. De Franstalige versie van het boek kreeg de titel “Taisez-vous Nihoul!”.

Nihoul stond mee terecht op het proces-Dutroux en werd daar vrijgesproken voor de ontvoering van kinderen. Hij werd door het assisenhof van Aarlen op 22 juni 2004 wel veroordeeld tot vijf jaar cel voor bendevorming in het kader van drugstrafiek. Nadat hij een derde van zijn straf had uitgezeten, kwam Nihoul op 28 april 2005 voorwaardelijk vrij. Die vrijheid onder voorwaarden loopt op het einde van het jaar af.

Nihoul benadrukte meteen dat zijn boek niet gecensureerd werd door de uitgever. Er staan dan ook talrijke namen in en bepaalde mensen hebben al negatief gereageerd, aldus de auteur. De zakenman stelde evenwel dat hij geen rekeningen heeft willen vereffenen. “Het is niet mijn bedoeling te vernietigen en te doden, noch de mensen zwart te maken”, zei hij. In zijn boek rechtvaardigt Nihoul zijn volgende gerechtelijke stappen “om bepaalde schoften te verhinderen te volharden in hun gevaarlijke en ontoelaatbare houdingen”.

Hij herinnerde er ook aan dat de zaak “S.O.S. Sahel”, waarin hij een gevangenisstraf van drie jaar kreeg, weldra voor de Brusselse rechtbank komt en dat hij ditmaal burgerlijke partij zal zijn. Een hoofdstuk in het boek is gewijd aan de journalisten, in het bijzonder aan diegenen die hij “riooljournalisten” noemt en van wie hij de namen noemt. Michel Bouffioux wil hij zelfs via de rechtbank aanvallen.

Ook vermeldt Nihoul politici in zijn commentaar over de parlementaire onderzoekscommissie, die voorgezeten werd door Marc Verwilghen. Verder wijdt Nihoul aparte hoofdstukken aan onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte en procureur des konings Michel Bourlet. Ook de onderzoekers werden niet vergeten. Bij het vernoemen van de “getuigen X” besteedt de auteur veel aandacht aan Regina Louf, die hij eveneens voor de rechter wil dagen.

Nihoul beschrijft vervolgens zijn leven in de gevangenis en de manier waarop hij het assisenproces beleefde. Een groot deel van het boek gaat over ontmoetingsclubs, met veel uitleg over hun werking. “Ik ben noch een heilige, noch een duivel”, zei Nihoul op de persconferentie.

Hij voegde er nog aan toe dat hij een vader en een grootvader is en dat je noch aan kinderen, noch aan niet-instemmende volwassen mag raken. Ten slotte verklaarde Nihoul zich open voor elke dialoog, in het bijzonder via zijn website www.michelnihoul.be. “Slaap zacht! ” telt 201 bladzijden en is uitgegeven bij Sea-n publishing.

Bron » De Morgen