Politie zoekt laatste wapens

Bezitters van een illegaal wapen krijgen vandaag, tot 18uur, de kans om dat te regulariseren of het in te leveren. “Wie niet meedoet is strafbaar en riskeert een zware boete. De Leuvense politie kent zo’n 250 wapenbezitters die nog altijd niet in orde zijn met de nieuwe wet”‘, zegt Riet Thijs van de dienst Wapens.

Deadlines zijn er om gerespecteerd te worden! Vandaag is die uitspraak vooral van toepassing voor de bezitters van illegale wapens, want vanavond loopt de regularisatieperiode definitief ten einde. Eigenaars moeten deze keer niet op uitstel van executie rekenen, want de regularisatieperiode werd al verlengd. Burgers die een illegaal wapen in huis hebben, kunnen zich dus maar beter naar het politiekantoor reppen, want vanaf 1november volgt er zonder pardon een proces-verbaal en een boete voor illegaal wapenbezit.

“Het is inderdaad de laatste dag dat men zich in regel kan stellen met de nieuwe wapenwet”, zegt Riet Thijs van de dienst Wapens van de Leuvense politie. “Mensen kunnen het illegale wapen vrijwillig inleveren bij de politie of het wapen laten registreren en een vergunning aanvragen. In dat laatste geval is de kans groot dat de bezitter al te laat komt, want het dossier moet vandaag ingediend zijn bij de provincie Vlaams-Brabant.”

“Eventueel kunnen mensen de nodige documenten bij de politie laten invullen en het dossier zelf naar de balie van het provinciehuis brengen. Dat kan uiterlijk tot 18uur. Daarna zullen dossiers niet meer worden aanvaard en wordt illegaal wapenbezit doorgegeven aan de procureur op het parket.”

Alle gekende wapenbezitters werden in 2006 al aangeschreven met de dringende vraag om zich in regel te stellen, maar toch zijn er nog altijd mensen die niets van zich hebben laten horen. In Leuven gaat het om zo’n 250 wapenbezitters. “De gouverneur krijgt de lijst doorgespeeld”, zegt Riet Thijs.

“Het wapen zal na een proces-verbaal in beslag worden genomen en de rechter zal oordelen over de boete. Mensen die, bijvoorbeeld na een sterfgeval, nog een illegaal wapen zouden ontdekken, krijgen na het overlijden twee maanden om de zaak in orde te brengen. Sinds het begin van de regularisatieperiode werden er bij de Leuvense politie 1.200 wapens vrijwillig ingeleverd. De stormloop nam gauw af. In 2008 leverden de mensen amper 45 illegale vuurwapens in bij de dienst Wapens.”

Bron » De Standaard