Senaat schort dotatie FN op

De senaatsdotatie van het FN voor de maand november, ten belope van 25.000 euro, is opgeschort in afwachting van de bijeenkomst van de parlementaire commissie Verkiezingsuitgaven. Dat is donderdag vernomen na afloop van het bureau van de Senaat. De opschorting komt er nadat een opname was uitgelekt waarop Michel Delacroix een antisemitisch en negationistisch liedje meezong.

De dotatie die Delacroix van de Senaat krijgt, bedraagt 25.000 euro per maand. De schijf voor de maand november werd opgeschort, zeker tot de bijeenkomst van de commissie Verkiezingsuitgaven van Kamer en Senaat, die ten laatste op 25 november plaatsvindt. Het gaat om de enige publieke middelen waarop het FN recht heeft, aangezien de partij in de Senaat geen fractie vormt.

Hoewel de partij een voorlopig bestuurder heeft, meester Jean-Marie Verschueren, blijft haar boekhouding grote graten vertonen. De commissie kan op haar volgende vergadering beslissen om andermaal over te gaan tot een opschorting van de boekhouding voor een periode van vier maanden in 2009.

Tussen februari en mei 2008 werd de dotatie al eens opgeschort. Een schorsing van vier maanden is de zwaarste sanctie die de commissie kan opleggen. Intussen heeft het FN in 2008 ongeveer 145.000 euro aan dotatie van de Senaat ontvangen. Dat bedrag werd gestort op een rekening van de financieringsvereniging van de partij, Association de financement du Front National (AFFN), die beheerd word door meester Verschueren.

Het FN is intern erg verdeeld. Zo kreeg senaatsvoorzitter Armand De Decker woensdag een brief van FN-kamerlid Patrick Cocriamont, die tot de strekking Feret behoort en zich afzet tegen wat hij de ‘bende Delacroix’ noemt. Hij klaagt er bij de senaatsvoorzitter over dat de dotatie van FN aan Delacroix wordt gestort. Donderdag herinnerde Senaatsvoorzitter Armand De Decker er nog aan dat er niet aan het senaatsmandaat van Michel Delacroix geraakt kan worden.

Bron » De Standaard