Senaat schort dotatie FN op

De senaatsdotatie van het FN voor de maand november, ten belope van 25.000 euro, is opgeschort in afwachting van de bijeenkomst van de parlementaire commissie Verkiezingsuitgaven. Dat is donderdag vernomen na afloop van het bureau van de Senaat. De opschorting komt er nadat een opname was uitgelekt waarop Michel Delacroix een antisemitisch en negationistisch liedje meezong.

De dotatie die Delacroix van de Senaat krijgt, bedraagt 25.000 euro per maand. De schijf voor de maand november werd opgeschort, zeker tot de bijeenkomst van de commissie Verkiezingsuitgaven van Kamer en Senaat, die ten laatste op 25 november plaatsvindt. Het gaat om de enige publieke middelen waarop het FN recht heeft, aangezien de partij in de Senaat geen fractie vormt.

Hoewel de partij een voorlopig bestuurder heeft, meester Jean-Marie Verschueren, blijft haar boekhouding grote graten vertonen. De commissie kan op haar volgende vergadering beslissen om andermaal over te gaan tot een opschorting van de boekhouding voor een periode van vier maanden in 2009.

Tussen februari en mei 2008 werd de dotatie al eens opgeschort. Een schorsing van vier maanden is de zwaarste sanctie die de commissie kan opleggen. Intussen heeft het FN in 2008 ongeveer 145.000 euro aan dotatie van de Senaat ontvangen. Dat bedrag werd gestort op een rekening van de financieringsvereniging van de partij, Association de financement du Front National (AFFN), die beheerd word door meester Verschueren.

Het FN is intern erg verdeeld. Zo kreeg senaatsvoorzitter Armand De Decker woensdag een brief van FN-kamerlid Patrick Cocriamont, die tot de strekking Feret behoort en zich afzet tegen wat hij de ‘bende Delacroix’ noemt. Hij klaagt er bij de senaatsvoorzitter over dat de dotatie van FN aan Delacroix wordt gestort. Donderdag herinnerde Senaatsvoorzitter Armand De Decker er nog aan dat er niet aan het senaatsmandaat van Michel Delacroix geraakt kan worden.

Bron » De Standaard

Van Keerbergen: OCMW-raad Machelen schrijft gouverneur brief

De OCMW-raad van Machelen heeft donderdagavond beslist een brief te schrijven aan de gouverneur van Vlaams-Brabant om deze attent te maken op de anti-Joodse “wansmakelijkheden”, dixit OCMW-voorzitter Francois Bonaventure, waaraan raadslid Luc Van Keerbergen (ex-Vlaams Belang) zich bezondigde in een video die enkele dagen geleden opdook.

Van Keerbergen was te zien in een video waarin hij samen met FN-senator Michel Delacroix spottend een anti-Joods lied zingt over een Joods meisje dat levend verbrand werd in het concentratiekamp van Dachau. Naar aanleiding hiervan zette het FN Delacroix af als voorzitter. Het Vlaams Belang zette Van Keerbergen uit de partij. Met haar besluit een brief te sturen ging de raad in op een voorstel van Edith Poot (sp.a-Vl.Pr.).

Ze pleit ervoor de brief aan de gouverneur te sturen als een signaal van protest en tevens als vraag aan de gouverneur om op te treden in het belang van het OCMW. OCMW-voorzitter Francois Bonaventure had scherpe kritiek op Van Keerbergen. “Dit is een spijtige zaak. Dergelijke wansmakelijkheden duld ik van geen enkel raadslid”, aldus Bonaventure. Deze laatste zelf was aanwezig tijdens de raadszitting en is geenszins van plan ontslag te nemen uit de raad. Hij verontschuldigde zich “als iemand zich door zijn uitlatingen beledigd voelde”.

Bron » De Standaard

OCMW-voorzitter wil Van Keerbergen niet langer in raad

François Bonaventure (Open VLD), de OCMW-voorzitter van Machelen, wil dat Luc Van Keerbergen ontslag neemt uit de OCMW-raad. Van Keerbergen (Vlaams Belang) werd donderdag uit zijn partij gezet. Hij kwam in opspraak omdat hij te zien was in een filmpje waarin hij samen met FN-senator Michel Delacroix een anti-joods lied zingt.

“Donderdag hebben we raadszitting en ik hoop dat Van Keerbergen dan de eer aan zichzelf houdt en zelf ontslag neemt. In het andere geval, stuur ik een dossier over het gebeuren naar de gouverneur van Vlaams-Brabant. Ik meen dat de overheid zal ingrijpen op basis van de wet op het racisme. Als voorzitter kan ik de man niet tot ontslag dwingen”, aldus Bonaventure. Luc Van Keerbergen kwam amper een half jaar geleden in de OCMW-raad.

Bron » De Standaard

Machelse voorzitter OCMW eist ontslag Van Keerbergen

François Bonaventure (Open Vld), de OCMW-voorzitter van Machelen, wil dat Luc Van Keerbergen ontslag neemt uit de OCMW-raad. Van Keerbergen, die verkozen werd op een lijst van het Vlaams Belang, werd donderdag uit zijn partij gezet. Hij kwam in opspraak omdat hij te zien was in een filmpje waarin hij samen met FN-senator Michel Delacroix een anti-Joods lied zingt over een meisje dat levend verbrand werd in het concentratiekamp van Dachau.

“Donderdag hebben we raadszitting en ik hoop dat Van Keerbergen dan de eer aan zichzelf houdt en zelf ontslag neemt. In het andere geval stuur ik een dossier over het gebeuren naar de gouverneur van Vlaams-Brabant. Ik meen dat de hogere overheid zal kunnen ingrijpen op basis van de wet op het racisme. Als voorzitter kan ik hem echter in geen geval tot ontslag dwingen”, aldus Bonaventure.

Luc Van Keerbergen deed pas een vijftal maanden geleden voor het eerst zijn intrede in de OCMW-raad van Machelen. Hij volgde een raadslid van het Vlaams Belang op dat naar de gemeenteraad verhuisde.

“Hij heeft tot nog toe slechts een drietal keren een raadszitting bijgewoond. Tijdens deze raden heeft hij zich steeds normaal gedragen en geen enkele keer blijk gegeven van een racistische ingesteldheid”, aldus François Bonaventure.

Bron » Het Laatste Nieuws

Anti-Joods lied zorgt voor opschudding

FN-senator Michel Delacroix moest gisteren opstappen als partijvoorzitter, terwijl Vlaams Belang-raadslid Luc Van Keerbergen uit zijn partij werd gezet. De aanleiding was een filmpje waarin Delacroix en Van Keerbergen een anti-Joods lied zingen.

‘Mijn klein joodse meisje is in Dachau. Ze ligt in de ongebluste kalk. Ze is weggegaan uit haar getto om levend verbrand te worden.’ Dat liedje zingt de blinde FN-senator Delacroix op reis in Spanje. Luc Van Keerbergen, OCMW-raadslid van het Vlaams Belang uit Machelen, zingt met overtuiging mee.

Het filmpje, dat twee jaar geleden met een gsm werd gemaakt door Delacroix’ toenmalige vrouw, dook gisteren op bij een aantal politici. Delacroix’ ex-vrouw voegde de opname destijds bij haar echtscheidingsdossier.

Het veroorzaakte gisteren grote verontwaardiging. Politici en het Forum der Joodse Organisaties kondigden aan dat ze een klacht zullen indienen bij het Centrum voor Racismebestrijding, dat zelf al een klacht indiende bij het gerecht.

Delacroix moest ook ontslag nemen als voorzitter van het Franstalige extreemrechtse FN. Het Vlaams Belang zette Van Keerbergen uit de partij.

Bron » De Tijd