FN-voorzitter moet gaan na zingen nazi-lied

Senator Michel Delacroix neemt ontslag als partijvoorzitter van het extreemrechtse Front National. Aanleiding is een filmpje waarin Delacroix en Vlaams Belanger Luc Van Keerbergen een anti-Joods lied zingen. Delacroix houdt wel vast aan zijn senaatszetel.

“Mijn kleine Joodse meisje is in Dachau. Ze ligt in de ongebluste kalk. Ze is weggegaan uit haar getto om levend verbrand te worden.” FN-senator Delacroix zingt op reis in Spanje met vrienden en familie deze tekst op een melodie van een lied van Guy Béart, een Franse chansonnier van Joodse origine. Vlaams Belang OCMW-raadslid Luc Van Keerbergen uit Machelen zingt gretig mee.

Delacroix’ toenmalige vrouw maakte twee jaar geleden met een gsm een opname van de wansmakelijke zangpartij, en heeft ondertussen de echtscheiding aangevraagd van de blinde FN-senator. De vrouw voegde die opname bij het echtscheidingsdossier, en het filmpje werd gisteren gelekt aan een aantal collega-senatoren van het extreemrechts parlementslid. Die maakten de opname publiek.

Meteen kon de Franstalige extreemrechtse partij niet anders dan Delacroix al zijn uitvoerende partijfuncties af te nemen. Hij is niet langer partijvoorzitter, hoofd van de studiedienst en lid van het partijbureau. Van Keerbergen werd na het uitlekken van de opname meteen uit de partij gezet. Bij het FN mag Delacroix doodleuk senator blijven. “Het mandaat van Delacroix als senator is van hem, niet van de partij. Hij moet daarover dus zelf oordelen. We nemen daarover op ons partijbureau volgende week een standpunt in”, stelt Brussels FN-parlementslid Patrick Sessler.

“Het gedrag van Delacroix is onaanvaardbaar, niemand in onze partij keurt dit goed. Hij ging onmiddellijk akkoord ontslag te nemen als voorzitter en erkent dat het incident ‘van slechte smaak getuigt’. Ter verdediging voert hij aan dat het al laat was, en hij moe was van de vlucht naar Spanje”, zegt Sessler.

Delacroix laat weten ‘eerst de echtheid van de opname te willen onderzoeken, voor uitspraken te doen’. Het parket van Brussel heeft ondertussen een proces-verbaal laten opmaken, er komt een strafrechtelijk onderzoek. Delacroix en Van Keerbergen hebben meteen ook een klacht van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) aan hun been. Het Forum der Joodse Organisaties stelt zich burgerlijke partij. Als Delacroix zelf geen ontslag neemt als senator kan alleen een veroordeling wegens racisme hem uit zijn ambt als parlementslid ontzetten.

“De feiten gebeurden in Spanje, dus is alleen het Spaanse recht bevoegd hem te veroordelen”, voert partijgenoot Sessler ondertussen aan ter verdediging. “Ik wens niet te reageren op de technische details van de zaak, maar het is voor ons kristalhelder dat de anti-racismewet hier overtreden is door mandatarissen van Front National en Vlaams Belang”, zegt Jozef De Witte, directeur van het CGKR.

Het is niet de eerste keer dat politici van het Front National voor soortgelijke feiten in opspraak komen. Delacroix zelf werd in 1999 veroordeeld tot één jaar voorwaardelijk. Tijdens een huiszoeking bij hem thuis in 1994 trof de politie een heus wapenarsenaal aan en stapels aan negationistische literatuur.

Bij vorige gelegenheden ging het onder meer om het schenden van Joodse graven en om het brengen van de Hitlergroet. Ex-voorzitter Daniël Féret werd meermaals veroordeeld, voor hij de fakkel moest doorgeven aan Delacroix. Wie de nieuwe FN-voorzitter wordt, beslist de partij volgende week. Alle partijen in de Senaat reageren ontzet, en steunen de juridische stappen tegen Delacroix.

Bron » De Standaard

Front National: een geschiedenis van afscheuringen en veroordelingen

Afscheuringen, veroordelingen, geschorste partijdotaties, … Meer dan een zootje ongeregeld is het FN nooit geweest. Het Front National werd in 1985 opgericht, als klein broertje van het Franse Front National van Jean-Marie Le Pen. Sindsdien heeft de extreemrechtse en Belgicistische partij ongeveer 30 dissidenties en afscheuringen meegemaakt. Vorig jaar werd de uitbetaling van hun partijfinanciering zelfs geschorst omdat onduidelijk was welk deel van de partij nu het echte FN was. Toch kende de spookpartij zonder organisatie, echt programma of parlementaire activiteit ook enkele electorale successen.

In 1994 telde het FN tachtig gemeenteraadsleden, enkele kamerleden plus een lucratieve zetel in het Europese Parlement voor stichter-voorzitter Daniel Féret. Het was de tijd van de alliantie met Marguérite Bastien, een Brusselse magistrate die nog op het kabinet van minister van Justitie Jean Gol gewerkt had. Heel even leek het FN meer te kunnen worden dan een zootje ongeregeld, maar binnen de kortste keren kwam het tot een botsing tussen Bastien en Féret. Bastien werd uit de partij gezet en richtte haar eigen Front Nouveau de Belgique op.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 hield de partij amper een half dozijn raadsleden over. In 2003 en 2004 zat het FN echter opnieuw in de lift. Hoewel het amper campagne voerde en werd doodgezwegen in de media, haalde de partij in 2004 7,9 procent van de Franstalige stemmen. Met vier gekozenen in het Waals Parlement en vier in de Brusselse Raad deed ze het zelfs beter dan Ecolo.

Sinds de federale verkiezingen van 2003 kreeg het zootje ongeregeld een overheidsdotatie van meer dan 400.000 euro per jaar. Die wordt al maanden niet meer uitbetaald omdat het FN vorig jaar geen financieel verslag heeft ingediend. Partijen met gekozenen in Kamer en Senaat zijn verplicht elk jaar een verslag in te dienen over hun jaarrekening. Doen ze dat niet, dan kan de parlementaire controlecommissie de dotatie inhouden.

De partij heeft een rijke geschiedenis van mandatarissen die veroordeeld zijn. Féret liep in 1987 een veroordeling op van een jaar cel met uitstel. Hij had als arts een vals doktersbriefje afgeleverd, dat vervolgens diende als alibi voor een overvaller. Georges-Pierre Tonnelier, zijn gewezen parlementair medewerker werd dit jaar veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van achttien maanden voor laster en discriminatie.

Eind 2005 werd tegen Féret een onderzoek geopend wegens verduistering en een jaar later werd hij veroordeeld wegens de verspreiding van racistische pamfletten en verkiezingsprogramma’s. Omdat hij zijn burgerrechten voor 10 jaar verloor, moest hij zijn zetel in het Brussels Parlement opgeven.

Het belette Féret niet een klacht in te dienen tegen senator Michel Delacroix. Die laatste kreeg het verwijt zijn echtgenote en zijn maîtresse fictieve jobs te hebben gegeven op kosten van het federale parlement. Pikant detail: Delacroix is de stiefvader van Férets partner Audrey Rorive. Die schoonheidsspecialiste en Brussels parlementslid was op haar beurt in verdenking gesteld in een onderzoek naar het beheer en de financiering van de partij.

Na een lange strijd trok de groep rond Delacroix uiteindelijk aan het langste eind, ook al omdat Féret in juni van dit jaar nog tot een jaar effectieve gevangenisstraf werd veroordeeld wegens valsheid in geschrifte. De blinde senator probeerde de partij nieuw leven in te blazen. De partij ronselde opnieuw actief leden, verspreidde pamfletten en hield op 4 oktober een grote bijeenkomst in Sint-Jans-Molenbeek.

Bron » De Standaard

Vlaams Belang OCMW-raadslid zong jolig mee

Naast senator Michel Delacroix (FN) zat in het filmpje een lijvige man gretig mee te zingen. Het blijkt om een Vlaams Belang-mandataris te gaan. “Natuurlijk is dit vervelend. Ik stond in de koffiekamer van het parlement te kijken naar het filmpje, toen ons Vlaams-Brabants kamerlid de man herkende als Luc Van Keerbergen, een van onze OCMW-raadsleden in Machelen. We hebben geen seconde geaarzeld, een kwartier later lag die man uit de partij”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valckeniers.

“Aangenaam is het niet om zoiets te zien van een mandataris, maar het geeft me de gelegenheid te bevestigen dat dit niet kan bij Vlaams Belang. Er zijn inderdaad in het verleden nog soortgelijke incidenten geweest, maar al de betrokkenen moesten de partij meteen verlaten. Ex-senator Roeland Raes (die veroordeeld is voor negationisme, red.) heeft uit eigen beweging Vlaams Belang verlaten.”

“Dit soort zaken is lastig, omdat het ons bemoeilijkt ons discours goed te kunnen voeren. We zijn een radicale partij, maar geen extremistische partij. Dit brengt ons onterecht in diskrediet. Nu goed, het signaal is gegeven. En ik weet zeker dan 99,9 procent van mijn partij daarachter staat. Helaas glippen er altijd door de mazen van het net”, zegt Valckeniers.

Bron » De Standaard

FN-voorzitter Delacroix moet ontslag nemen

Senator Michel Delacroix neemt ontslag als voorzitter van het extreemrechtse Front National. Aanleiding is het uitlekken van een opname van de senator, die samen met Vlaams Belang-OCMW-raadslid Luc Van Keerbergen een antisemitisch lied zingt. Delacroix sloeg eerst een mea culpa in zijn partijbureau: “Het was laat en ik was moe.” Hij gaf zijn voorzitterschap op, om even later toch “een onderzoek te eisen naar de echtheid van de opnames”. Vlaams Belang zet Van Keerbergen uit de partij.

Bron » De Standaard

Ex-vrouw deed antisemitische FN-senator en Vlaams Belang-raadslid de das om

FN-senator Michel Delacroix neemt ontslag als partijvoorzitter, terwijl Vlaams Belang-raadslid Luc Van Keerbergen uit zijn partij gezet wordt. Aanleiding is een filmpje waarin Delacroix en Van Keerbergen een anti-joods lied zingen. Delacroix houdt zich wel vast aan zijn senaatszetel.

“Mijn kleine Joodse meisje is in Dachau. Ze ligt in de ongebluste kalk. Ze is weggegaan uit haar getto om levend verbrand te worden.” FN-senator Delacroix zingt op reis in Spanje met vrienden en familie deze tekst op een melodie van een lied van Guy Béart, een Franse chansonnier van Joodse origine.

Het Vlaams Belang OCMW-raadslid Luc Van Keerbergen uit Machelen zingt gretig mee. Delacroix’s toenmalige vrouw maakte twee jaar geleden met een gsm een opname van de wansmakelijke zangpartij, en heeft ondertussen de echtscheiding aangevraagd met de blinde FN-senator.

De vrouw voegde die opname bij het echtscheidingsdossier, en het filmpje werd gisteren gelekt aan een aantal collega-senatoren van het extreem-rechts parlementslid. Die maakten de opname publiek.

Meteen kon de Franstalige extreemrechtse partij niet anders dan Delacroix al zijn uitvoerende partijfuncties af te nemen. Hij is niet langer partijvoorzitter, hoofd van de studiedienst en lid van het partijbureau. Van Keerbergen werd na het uilekken van de opname meteen uit de partij gezet. Het FN gaat niet zover.

“Delacroix zijn mandaat als senator is van hem, niet van de partij. Hij moet daarover dus zelf oordelen. We nemen daarover op ons partijbureau volgende week een standpunt in”, stelt Brussels FN-parlementslid Patrick Sessler in een reactie.

“Het gedrag van Delacroix is uiteraard onaanvaardbaar, niemand in onze partij keurt dit goed. Het is gruwelijk en wansmakelijk, dat heeft het partijbureau unaniem gesteld. Hij was onmiddellijk akkoord ontslag te nemen als voorzitter en erkent dat het incident ‘van slechte smaak getuigt. Ter verdediging voert hij aan dat het al laat was, en hij moe was van de vlucht naar Spanje”, zegt Sessler.

Delacroix en Van Keerbergen hebben meteen ook een klacht van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding aan hun been. Het Forum der Joodse organisaties stelt zich burgerlijke partij. Als Delacroix zelf geen ontslag neemt als senator kan alleen een veroordeling wegens racisme hem uit zijn ambt als parlementslid ontzetten.

“De feiten gebeurden in Spanje, dus is alleen het Spaanse recht bevoegd hem te veroordelen”, voert Sessler aan ter verdediging. Zowat elke partij vraagt ondertussen aan minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) dat hij van zijn positief injunctierecht gebruik maakt en dus zelf het parket opdracht geeft om de zaak te onderzoeken.

Het is niet de eerste keer dat politici van het Front National voor soortgelijke feiten in opspraak komen. Delacroix zelf werd in 1999 veroordeeld tot één jaar voorwaardelijk. Tijdens een huiszoeking bij hem thuis in 1994 trof de politie een heus wapenarsenaal aan en stapels aan negationistische literatuur.

Bij andere gelegenheden ging het onder meer om het schenden van Joodse graven en om het brengen van de Hitlergroet. Ex-voorzitter Daniël Féret werd meermaals veroordeeld, voor hij de fakkel moest doorgeven aan Delacroix. Wie de nieuwe FN-voorzitter wordt, beslist de partij volgende week.

Bron » De Standaard