Van Keerbergen: OCMW-raad Machelen schrijft gouverneur brief

De OCMW-raad van Machelen heeft donderdagavond beslist een brief te schrijven aan de gouverneur van Vlaams-Brabant om deze attent te maken op de anti-Joodse “wansmakelijkheden”, dixit OCMW-voorzitter Francois Bonaventure, waaraan raadslid Luc Van Keerbergen (ex-Vlaams Belang) zich bezondigde in een video die enkele dagen geleden opdook.

Van Keerbergen was te zien in een video waarin hij samen met FN-senator Michel Delacroix spottend een anti-Joods lied zingt over een Joods meisje dat levend verbrand werd in het concentratiekamp van Dachau. Naar aanleiding hiervan zette het FN Delacroix af als voorzitter. Het Vlaams Belang zette Van Keerbergen uit de partij. Met haar besluit een brief te sturen ging de raad in op een voorstel van Edith Poot (sp.a-Vl.Pr.).

Ze pleit ervoor de brief aan de gouverneur te sturen als een signaal van protest en tevens als vraag aan de gouverneur om op te treden in het belang van het OCMW. OCMW-voorzitter Francois Bonaventure had scherpe kritiek op Van Keerbergen. “Dit is een spijtige zaak. Dergelijke wansmakelijkheden duld ik van geen enkel raadslid”, aldus Bonaventure. Deze laatste zelf was aanwezig tijdens de raadszitting en is geenszins van plan ontslag te nemen uit de raad. Hij verontschuldigde zich “als iemand zich door zijn uitlatingen beledigd voelde”.

Bron » De Standaard

OCMW-voorzitter wil Van Keerbergen niet langer in raad

François Bonaventure (Open VLD), de OCMW-voorzitter van Machelen, wil dat Luc Van Keerbergen ontslag neemt uit de OCMW-raad. Van Keerbergen (Vlaams Belang) werd donderdag uit zijn partij gezet. Hij kwam in opspraak omdat hij te zien was in een filmpje waarin hij samen met FN-senator Michel Delacroix een anti-joods lied zingt.

“Donderdag hebben we raadszitting en ik hoop dat Van Keerbergen dan de eer aan zichzelf houdt en zelf ontslag neemt. In het andere geval, stuur ik een dossier over het gebeuren naar de gouverneur van Vlaams-Brabant. Ik meen dat de overheid zal ingrijpen op basis van de wet op het racisme. Als voorzitter kan ik de man niet tot ontslag dwingen”, aldus Bonaventure. Luc Van Keerbergen kwam amper een half jaar geleden in de OCMW-raad.

Bron » De Standaard

Machelse voorzitter OCMW eist ontslag Van Keerbergen

François Bonaventure (Open Vld), de OCMW-voorzitter van Machelen, wil dat Luc Van Keerbergen ontslag neemt uit de OCMW-raad. Van Keerbergen, die verkozen werd op een lijst van het Vlaams Belang, werd donderdag uit zijn partij gezet. Hij kwam in opspraak omdat hij te zien was in een filmpje waarin hij samen met FN-senator Michel Delacroix een anti-Joods lied zingt over een meisje dat levend verbrand werd in het concentratiekamp van Dachau.

“Donderdag hebben we raadszitting en ik hoop dat Van Keerbergen dan de eer aan zichzelf houdt en zelf ontslag neemt. In het andere geval stuur ik een dossier over het gebeuren naar de gouverneur van Vlaams-Brabant. Ik meen dat de hogere overheid zal kunnen ingrijpen op basis van de wet op het racisme. Als voorzitter kan ik hem echter in geen geval tot ontslag dwingen”, aldus Bonaventure.

Luc Van Keerbergen deed pas een vijftal maanden geleden voor het eerst zijn intrede in de OCMW-raad van Machelen. Hij volgde een raadslid van het Vlaams Belang op dat naar de gemeenteraad verhuisde.

“Hij heeft tot nog toe slechts een drietal keren een raadszitting bijgewoond. Tijdens deze raden heeft hij zich steeds normaal gedragen en geen enkele keer blijk gegeven van een racistische ingesteldheid”, aldus François Bonaventure.

Bron » Het Laatste Nieuws

Anti-Joods lied zorgt voor opschudding

FN-senator Michel Delacroix moest gisteren opstappen als partijvoorzitter, terwijl Vlaams Belang-raadslid Luc Van Keerbergen uit zijn partij werd gezet. De aanleiding was een filmpje waarin Delacroix en Van Keerbergen een anti-Joods lied zingen.

‘Mijn klein joodse meisje is in Dachau. Ze ligt in de ongebluste kalk. Ze is weggegaan uit haar getto om levend verbrand te worden.’ Dat liedje zingt de blinde FN-senator Delacroix op reis in Spanje. Luc Van Keerbergen, OCMW-raadslid van het Vlaams Belang uit Machelen, zingt met overtuiging mee.

Het filmpje, dat twee jaar geleden met een gsm werd gemaakt door Delacroix’ toenmalige vrouw, dook gisteren op bij een aantal politici. Delacroix’ ex-vrouw voegde de opname destijds bij haar echtscheidingsdossier.

Het veroorzaakte gisteren grote verontwaardiging. Politici en het Forum der Joodse Organisaties kondigden aan dat ze een klacht zullen indienen bij het Centrum voor Racismebestrijding, dat zelf al een klacht indiende bij het gerecht.

Delacroix moest ook ontslag nemen als voorzitter van het Franstalige extreemrechtse FN. Het Vlaams Belang zette Van Keerbergen uit de partij.

Bron » De Tijd

FN-voorzitter moet gaan na zingen nazi-lied

Senator Michel Delacroix neemt ontslag als partijvoorzitter van het extreemrechtse Front National. Aanleiding is een filmpje waarin Delacroix en Vlaams Belanger Luc Van Keerbergen een anti-Joods lied zingen. Delacroix houdt wel vast aan zijn senaatszetel.

“Mijn kleine Joodse meisje is in Dachau. Ze ligt in de ongebluste kalk. Ze is weggegaan uit haar getto om levend verbrand te worden.” FN-senator Delacroix zingt op reis in Spanje met vrienden en familie deze tekst op een melodie van een lied van Guy Béart, een Franse chansonnier van Joodse origine. Vlaams Belang OCMW-raadslid Luc Van Keerbergen uit Machelen zingt gretig mee.

Delacroix’ toenmalige vrouw maakte twee jaar geleden met een gsm een opname van de wansmakelijke zangpartij, en heeft ondertussen de echtscheiding aangevraagd van de blinde FN-senator. De vrouw voegde die opname bij het echtscheidingsdossier, en het filmpje werd gisteren gelekt aan een aantal collega-senatoren van het extreemrechts parlementslid. Die maakten de opname publiek.

Meteen kon de Franstalige extreemrechtse partij niet anders dan Delacroix al zijn uitvoerende partijfuncties af te nemen. Hij is niet langer partijvoorzitter, hoofd van de studiedienst en lid van het partijbureau. Van Keerbergen werd na het uitlekken van de opname meteen uit de partij gezet. Bij het FN mag Delacroix doodleuk senator blijven. “Het mandaat van Delacroix als senator is van hem, niet van de partij. Hij moet daarover dus zelf oordelen. We nemen daarover op ons partijbureau volgende week een standpunt in”, stelt Brussels FN-parlementslid Patrick Sessler.

“Het gedrag van Delacroix is onaanvaardbaar, niemand in onze partij keurt dit goed. Hij ging onmiddellijk akkoord ontslag te nemen als voorzitter en erkent dat het incident ‘van slechte smaak getuigt’. Ter verdediging voert hij aan dat het al laat was, en hij moe was van de vlucht naar Spanje”, zegt Sessler.

Delacroix laat weten ‘eerst de echtheid van de opname te willen onderzoeken, voor uitspraken te doen’. Het parket van Brussel heeft ondertussen een proces-verbaal laten opmaken, er komt een strafrechtelijk onderzoek. Delacroix en Van Keerbergen hebben meteen ook een klacht van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) aan hun been. Het Forum der Joodse Organisaties stelt zich burgerlijke partij. Als Delacroix zelf geen ontslag neemt als senator kan alleen een veroordeling wegens racisme hem uit zijn ambt als parlementslid ontzetten.

“De feiten gebeurden in Spanje, dus is alleen het Spaanse recht bevoegd hem te veroordelen”, voert partijgenoot Sessler ondertussen aan ter verdediging. “Ik wens niet te reageren op de technische details van de zaak, maar het is voor ons kristalhelder dat de anti-racismewet hier overtreden is door mandatarissen van Front National en Vlaams Belang”, zegt Jozef De Witte, directeur van het CGKR.

Het is niet de eerste keer dat politici van het Front National voor soortgelijke feiten in opspraak komen. Delacroix zelf werd in 1999 veroordeeld tot één jaar voorwaardelijk. Tijdens een huiszoeking bij hem thuis in 1994 trof de politie een heus wapenarsenaal aan en stapels aan negationistische literatuur.

Bij vorige gelegenheden ging het onder meer om het schenden van Joodse graven en om het brengen van de Hitlergroet. Ex-voorzitter Daniël Féret werd meermaals veroordeeld, voor hij de fakkel moest doorgeven aan Delacroix. Wie de nieuwe FN-voorzitter wordt, beslist de partij volgende week. Alle partijen in de Senaat reageren ontzet, en steunen de juridische stappen tegen Delacroix.

Bron » De Standaard

Vlaams Belang OCMW-raadslid zong jolig mee

Naast senator Michel Delacroix (FN) zat in het filmpje een lijvige man gretig mee te zingen. Het blijkt om een Vlaams Belang-mandataris te gaan. “Natuurlijk is dit vervelend. Ik stond in de koffiekamer van het parlement te kijken naar het filmpje, toen ons Vlaams-Brabants kamerlid de man herkende als Luc Van Keerbergen, een van onze OCMW-raadsleden in Machelen. We hebben geen seconde geaarzeld, een kwartier later lag die man uit de partij”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valckeniers.

“Aangenaam is het niet om zoiets te zien van een mandataris, maar het geeft me de gelegenheid te bevestigen dat dit niet kan bij Vlaams Belang. Er zijn inderdaad in het verleden nog soortgelijke incidenten geweest, maar al de betrokkenen moesten de partij meteen verlaten. Ex-senator Roeland Raes (die veroordeeld is voor negationisme, red.) heeft uit eigen beweging Vlaams Belang verlaten.”

“Dit soort zaken is lastig, omdat het ons bemoeilijkt ons discours goed te kunnen voeren. We zijn een radicale partij, maar geen extremistische partij. Dit brengt ons onterecht in diskrediet. Nu goed, het signaal is gegeven. En ik weet zeker dan 99,9 procent van mijn partij daarachter staat. Helaas glippen er altijd door de mazen van het net”, zegt Valckeniers.

Bron » De Standaard

FN-voorzitter Delacroix moet ontslag nemen

Senator Michel Delacroix neemt ontslag als voorzitter van het extreemrechtse Front National. Aanleiding is het uitlekken van een opname van de senator, die samen met Vlaams Belang-OCMW-raadslid Luc Van Keerbergen een antisemitisch lied zingt. Delacroix sloeg eerst een mea culpa in zijn partijbureau: “Het was laat en ik was moe.” Hij gaf zijn voorzitterschap op, om even later toch “een onderzoek te eisen naar de echtheid van de opnames”. Vlaams Belang zet Van Keerbergen uit de partij.

Bron » De Standaard

Ex-vrouw deed antisemitische FN-senator en Vlaams Belang-raadslid de das om

FN-senator Michel Delacroix neemt ontslag als partijvoorzitter, terwijl Vlaams Belang-raadslid Luc Van Keerbergen uit zijn partij gezet wordt. Aanleiding is een filmpje waarin Delacroix en Van Keerbergen een anti-joods lied zingen. Delacroix houdt zich wel vast aan zijn senaatszetel.

“Mijn kleine Joodse meisje is in Dachau. Ze ligt in de ongebluste kalk. Ze is weggegaan uit haar getto om levend verbrand te worden.” FN-senator Delacroix zingt op reis in Spanje met vrienden en familie deze tekst op een melodie van een lied van Guy Béart, een Franse chansonnier van Joodse origine.

Het Vlaams Belang OCMW-raadslid Luc Van Keerbergen uit Machelen zingt gretig mee. Delacroix’s toenmalige vrouw maakte twee jaar geleden met een gsm een opname van de wansmakelijke zangpartij, en heeft ondertussen de echtscheiding aangevraagd met de blinde FN-senator.

De vrouw voegde die opname bij het echtscheidingsdossier, en het filmpje werd gisteren gelekt aan een aantal collega-senatoren van het extreem-rechts parlementslid. Die maakten de opname publiek.

Meteen kon de Franstalige extreemrechtse partij niet anders dan Delacroix al zijn uitvoerende partijfuncties af te nemen. Hij is niet langer partijvoorzitter, hoofd van de studiedienst en lid van het partijbureau. Van Keerbergen werd na het uilekken van de opname meteen uit de partij gezet. Het FN gaat niet zover.

“Delacroix zijn mandaat als senator is van hem, niet van de partij. Hij moet daarover dus zelf oordelen. We nemen daarover op ons partijbureau volgende week een standpunt in”, stelt Brussels FN-parlementslid Patrick Sessler in een reactie.

“Het gedrag van Delacroix is uiteraard onaanvaardbaar, niemand in onze partij keurt dit goed. Het is gruwelijk en wansmakelijk, dat heeft het partijbureau unaniem gesteld. Hij was onmiddellijk akkoord ontslag te nemen als voorzitter en erkent dat het incident ‘van slechte smaak getuigt. Ter verdediging voert hij aan dat het al laat was, en hij moe was van de vlucht naar Spanje”, zegt Sessler.

Delacroix en Van Keerbergen hebben meteen ook een klacht van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding aan hun been. Het Forum der Joodse organisaties stelt zich burgerlijke partij. Als Delacroix zelf geen ontslag neemt als senator kan alleen een veroordeling wegens racisme hem uit zijn ambt als parlementslid ontzetten.

“De feiten gebeurden in Spanje, dus is alleen het Spaanse recht bevoegd hem te veroordelen”, voert Sessler aan ter verdediging. Zowat elke partij vraagt ondertussen aan minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) dat hij van zijn positief injunctierecht gebruik maakt en dus zelf het parket opdracht geeft om de zaak te onderzoeken.

Het is niet de eerste keer dat politici van het Front National voor soortgelijke feiten in opspraak komen. Delacroix zelf werd in 1999 veroordeeld tot één jaar voorwaardelijk. Tijdens een huiszoeking bij hem thuis in 1994 trof de politie een heus wapenarsenaal aan en stapels aan negationistische literatuur.

Bij andere gelegenheden ging het onder meer om het schenden van Joodse graven en om het brengen van de Hitlergroet. Ex-voorzitter Daniël Féret werd meermaals veroordeeld, voor hij de fakkel moest doorgeven aan Delacroix. Wie de nieuwe FN-voorzitter wordt, beslist de partij volgende week.

Bron » De Standaard

Vlaams Belang zet OCMW-raadslid uit partij

Het Vlaams Belang heeft vanmiddag OCMW-raadslid van Machelen, Luc Van Keerbergen, onmiddellijk uit de partij gezet.

Dat gebeurde toen de partij merkte dat Van Keerbergen aan de zijde van Michel Delacroix te zien was toen beiden het intussen beruchte anti-semitisch lied over uitroeiingskampen zongen. “In onze partij is geen plaats voor zulke mensen”, verklaarde partijwoordvoerder Joris Van Hauthem.

Bron » De Morgen

FN-voorzitter Delacroix zingt parodie over uitroeiingskampen

Ecolo-senator Josy Dubié stelt donderdagnamiddag een mondelinge vraag aan minister van Justitie Jo Vandeurzen over een filmpje waarop FN-voorzitter en senator Michel Delacroix een antisemitische parodie over de uitroeiingskampen van de nazi’s zingt.

De tekst laat niets aan de verbeelding over: “Mijn kleine Joodse is in Dachau. Ze zit in de ongebluste kalk. Ze heeft haar getto verlaten om levend verbrand te worden”. De tekst wordt gezongen op een melodie van een lied van Guy Béart.

De beelden zijn opgenomen tijdens op een zomers terrasje tijdens een familiefeest of een bijeenkomst met vrienden.

Ecolo wil dat Michel Delacroix door het gerecht vervolgd wordt voor het verheerlijken van de genocide en dat zijn politiek mandaat wordt afgenomen. De Franstaligen groenen stappen ook naar het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding.

Bron » De Tijd