CD&V wil geheim agenten meer technologische middelen geven

Drie senatoren van CD&V hebben een wetsvoorstel klaar om de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV uitgebreide nieuwe technologische middelen te geven. Met hun voorstel voor het invoeren van bijzondere inlichtingenmethoden (BIM) borduren de senatoren voort op een gelijkaardig plan van de vorige regering dat nooit door het parlement raakte.

“Zonder deze middelen blijven de inlichtingendiensten, geconfronteerd met een steeds grotere uitdaging, machteloos aan de zijlijn staan”, argumenteren senatoren Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche.

Als de geheime diensten te maken krijgen met spionage, terrorisme, radicalisering of proliferatie zullen ze gebruik kunnen maken van observatie in woningen, frontstores (nepfirma’s of -organisaties, opgericht door leden van de inlichtingendienst onder dekmantel van een fictieve identiteit), doorzoeking (zonder medeweten of goedkeuring van de bewoner een woning binnendringen en doorzoeken), openmaken van poststukken, verzamelen van gegevens over bankrekeningen en -verrichtingen, hacking (zonder toelating binnendringen in een informaticasysteem) en afluisteren van communicatie.

Net als in het vorig jaar gelanceerde plan van de toenmalige PS-ministers Onkelinx en Flahaut voorziet dit CD&V-plan dat de agenten soms ongestraft misdrijven mogen plegen. Het wetsvoorstel bevat “het principieel verbod van het plegen van strafbare feiten door agenten van inlichtingendiensten”, maar bevat ook een uitzondering op dit principe voor “agenten die met het oog op de efficiëntie van hun opdracht of ter verzekering van hun veiligheid of die van anderen, strikt noodzakelijke strafbare feiten plegen”.

Bron » De Morgen