11de Bataljon Genie helpt in onderzoek naar Bende van Nijvel

Sinds dinsdag 3 augustus 2010 worden zeven duikers van het 11de Bataljon Genie van Burcht ingezet aan de zwaaikom van het kanaal Brussel-Charleroi, niet ver van het hellend vlak van Ronquières. Zij doorzoeken er de kanaalbodem naar nieuwe aanwijzingen, zoals wapens of menselijke resten, die bij de zoekacties in 1986 mogelijk aan de speurders ontsnapten. Op vijf jaar voor de verjaring kunnen zulke aanwijzingen het onderzoek naar de Bende van Nijvel nieuw leven inblazen.

Het verkeer op het kanaal wordt niet onderbroken door de zoekactie, maar de scheepvaartpolitie is toch aanwezig om de veiligheid van de duikers te garanderen. De dienst voor slachtofferidentificatie (DVI) van de federale politie houdt zich klaar voor het geval dat de duikers iets ontdekken. De civiele bescherming levert logistieke steun. De genieduikers zijn opgedeeld in twee ploegen aan weerszijde van de onderzoekszone.

De diepte varieert er van 1 tot 5 meter, maar het water is er erg troebel. Het zoeken verloopt dus op de tast en wanneer een zone leeg wordt verklaard, trekken de duikers van de ene oever naar de andere een ketting over de bodem van het kanaal. Op die manier kunnen ze de geïnspecteerde zones afbakenen. De zoekacties zouden nog duren tot vrijdag 13 augustus, wanneer de twee duikploegen elkaar zullen ontmoeten in het midden van de onderzoekszone.

Bron » Defensie