Onderzoek naar moord op Lahaut officieel geopend

Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) heeft het geschiedkundig onderzoek naar de moord op Julien Lahaut officieel geopend. Dat staat in La Libre Belgique. Julien Lahaut was voorzitter van de Communistische Partij.

Hij raakte vooral bekend omdat hij op de eedaflegging van koning Boudewijn op 11 augustus 1950 “Vive la république” zou hebben geroepen. Een week later, op 18 augustus 1950, werd hij vermoord. In een eerste fase wordt het verloop van de feiten en het juridische onderzoek grondig geanalyseerd.

De senaat vertrouwde dat onderzoek in 2008 al toe aan SOMA, maar door gebrek aan financiële middelen dreigde het in de vergeetput te raken. De regering kon het onderzoek niet subsidiëren. Europees parlementslid Véronique De Keyser deed al een publieke oproep om de waarheid achter het overlijden van de voorzitter van de Communistische Partij openbaar te maken. 40.000 euro werd ingezameld, maar dat bedrag volstond niet.

Waals minister van Onderzoek Jean-Marc Nollet besliste daarop om een som van 150.000 euro vrij te maken. SOMA zal wel voor de tweede fase van het project beroep moeten kunnen doen op andere middelen, benadrukt de directeur van het Studiecentrum, Rudi Van Doorslaer.

Bron » De Morgen