Steeds meer magistraten raken niet benoemd door aanslepende regeringsvorming

Het aantal rechters, parketmagistraten, lekenrechters en gerechtsdeurwaarders dat door de aanslepende regeringsvorming niet benoemd raakt, is gevoelig toegenomen. Dat bericht de krant De Tijd vandaag.

Volgens De Tijd, die zich baseert op een antwoord van de minister van Justitie, Stefaan De Clerck, op een parlementaire vraag van senator Bert Anciaux, hebben de rechtbanken van koophandel het grootste aantal niet-ingevulde plaatsen. Daar zijn 203 vacante plaatsen voor zogenoemde rechters in handelszaken, lekenrechters die in de handelsrechtbanken beroepsrechters bijstaan.

Uit eigen navraag van de krant bij het kabinet-De Clerck blijkt dat nog eens 53 beroepsmagistraten niet benoemd zijn. Het gaat om tien onderzoeksrechters, zes jeugdrechters, vier beslagrechters, drie rechters bij de strafuitvoeringsrechtbanken en dertig parketmagistraten. In april waren het er nog een tiental. Voorts zijn er ook 34 vacante plaatsen voor gerechtsdeurwaarders.

Volgens De Tijd wordt niet afgeweken van het principe dat sinds de val van de regering-Leterme geldt. Magistraten die rechtstreeks door de regering benoemd worden, moeten wachten. Alleen magistraten die na een selectieprocedure door de Hoge Raad voor de Justitie zijn voorgedragen, mogen worden benoemd.

Lieselot Bleyenberg, de woordvoerster van De Clerck, zegt in De Tijd dat in sommige gevallen een rechtbankvoorzitter zelf iemand tijdelijk kan benoemen. Dat gaat wel gepaard met loonverlies voor de betrokkene. “Op het kabinet hebben we nog geen berichten gekregen dat de uitblijvende benoemingen leiden tot onoverkomelijke problemen op het terrein”, zegt Bleyenberg.

Bron » De Morgen