Magistraten moeten leren omgaan met geld

De achterstallige facturen bij Justitie raken langzaam maar zeker betaald. Om de uitgaven min of meer onder controle te houden, zullen magistraten een cursus ‘gerechtskosten’ moeten volgen.

‘Gerechtskosten’, dat is het geld dat Justitie uitgeeft aan telefoons afluisteren, vertalingen, DNA-analyses, gerechtsdeurwaarders, enzovoort. Die hebben nogal de neiging om de pan uit te swingen. Vorig jaar ging het om ruim 97 miljoen euro, maar daar zat voor 22 miljoen aan facturen bij die het gerecht nog meesleepte uit voorgaande jaren. De grootste slokop zijn de uitgaven aan de deurwaarders (21,7 miljoen in 2013), daarna komen de tolken, genetisch onderzoek en takelkosten.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verkreeg dat de achterstallige facturen worden weggewerkt. Daarvoor trekt de federale regering 146 miljoen euro uit – een aanzienlijk bedrag.

“Daarnaast moeten we maken dat de rechtbanken en parketten maximaal geïnformeerd en gesensibiliseerd zijn over de gerechtskosten”, zegt Geens.

Daarom zullen leidinggevende (parket)magistraten en griffiers een opleiding over gerechtskosten moeten volgen. De bedoeling is dat ze daardoor bewuster omspringen met het geld van Justitie, bijvoorbeeld door niet elke sigarettenpeuk in een gestolen auto te laten onderzoek op DNA of door auto’s die in beslag zijn genomen, sneller weer vrij te geven.

“Rechtbanken zullen hun ervaringen vooral ook met elkaar moeten uitwisselen”, verduidelijkt de woordvoerster van Geens. De opleiding moet gebeuren binnen de twee jaar na de benoeming of aanwijzing van een magistraat.

De cursus ‘omgaan met geld’ komt er net nu er ook een nieuwe vorm van beheer wordt ingevoerd binnen de magistratuur, waarbij parketten en rechtbanken autonoom beslissen over hun budget.

Behalve door de cursus probeert Geens de uitgaven te doen dalen door afspraken met telecomoperatoren en laboratoria.

Bron » De Standaard