Veroordeelden slaan vaker op de vlucht

Elk jaar slaan steeds meer mensen die veroordeeld zijn tot straffen boven de drie jaar op de vlucht voor ze in de gevangenis kunnen worden opgesloten. Het bevoegde team van de federale politie kon vorig jaar wel een recordaantal van 263 voortvluchtige criminelen in het buitenland inrekenen, al staan er momenteel nog 1.232 dossiers open.

Steeds meer veroordeelden nemen de benen voor ze in de gevangenis aankomen. Ze houden zich veelal in het buitenland schuil. Als het parket beslist die mensen internationaal te seinen, dan is het de taak van het ‘Fugitive and Asset Search Team (FAST)’ van de federale politie hen te gaan zoeken. In 2005 ontving dat team 247 nieuwe dossiers, 286 in 2006, 318 in 2007, 324 in 2008, 416 in 2009 en 563 in 2010.

Positief is wel dat het FAST meer en meer voortvluchtige criminelen kan opsporen en inrekenen. Wel staan er nog ongeveer evenveel dossiers open als dat er werden opgelost. “In ruim de helft van de gevallen gaat het over veroordeelden voor moord(poging), verkrachting en drugshandel”, Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) die de cijfers opvroeg bij justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V).

Het liberale Kamerlid merkt op dat correctionele straffen van meer dan drie jaar na tien jaar verjaren. In 2010 waren er 32 dossiers die verjaard raakten. Het optrekken van de verjaringstermijn is volgens de minister niet aan de orde, aldus Lahaye-Battheu. Ze pleit ervoor dat het FAST voldoende personeel en wettelijke instrumenten ter beschikking krijgt.

Bron » De Morgen